Színház

Tőmondatok

Beszélgetés a Nincstelenek szereplőivel
Vass Norbert
2015. április 24. péntek

A Színház- és Filmmű­vészeti Egye­tem negyed­éves szín­mű­vész osz­tálya ősszel mu­tatta be Borbély Szilárd Nincs­tele­nek című regé­nyéből készült elő­adá­sát. Pro­hászka Fanni­val, Böröndi Bencé­vel és Som­hegyi Györggyel a hús-vér figu­rákról, a szikár nyelv sok­színű­ségé­ről és a „prím­ségről” is beszél­gettünk.

Színház

Keltető a Katonában

Bertolt Brecht: Kurázsi mama és gyermekei
Kiss Bernadett
2015. április 17. péntek

Mások is leírták már, hogy ez a darab jó. De ennél érde­kesebb, hogy vajon miért játszik ma a Katona klasszi­kus Kurázsi mamát, illetve az, hogy a néző­téren két közép­iskolai osztály is bent ül.

Színház

Mi van, ha ártatlan? Mi van, ha bűnös?

Reginald Rose: 12 dühös ember
Tóth Tünde
2015. április 14. kedd

Tizenkét esküdtnek kell egybehangzó döntést hozni arról, hogy egy fiú bűnös-e apagyilkosságban, vagy sem. Döntésük a tizenhat éves vádlott kivégzését vagy szabadon bocsátását vonja maga után.

Színház

Ezeregy haszid meséje

Kárpáti Péter: Negyedik kapu
Antal Klaudia
2015. január 20. kedd

A mesemondás ideje soha nem jár le, min­den­kinek – legyen az illető hét- vagy épp het­ven­hét éves – szük­sége van me­sére. A mese fej­leszti a kép­zelő­erőn­ket és a sze­mé­lyisé­gün­ket, segít az em­beri kap­csola­tok, konflik­tusok meg­érté­sében és nem utol­sósorban mene­déket nyújt az olykor sivár és prob­lémás hét­köz­napok elől. Ennek az igaz­ság­nak Kár­páti Péter író-dra­ma­turg a minden­tudója.

Színház

Nem a dekorációra

Szentivánéji álom a Nemzetiben
Horányi Anna
2015. január 15. csütörtök

Álom és valóság – persze, ez itt a kérdés. Hogy Oberon játsza­dozni kezd Titániával, de a varázs­latos álom, amellyel tré­fából bebur­kolja kedve­sét, valósá­gosan hatni kezd szerel­mére, és magával rántja őt.

Színház

A boldogtalanság gyógyszere a boldogság

Beszámoló A hosszabbik út című színházi nevelési előadásról
Pataky Adrienn
2014. október 18. szombat

Négy öngyilkosjelölt egy ház tetején, ugrásra készen. Vajon hogyan folytatódik a válságba jutott emberek sorsa? A rövidebb vagy a hosszabbik út a csábítóbb? Mi a boldogság titka? Mi változtatja meg az ember döntését? Többek között ezekre a kérdésekre kereste a választ A hosszabbik út.