×

Deneuve, a dáma
Martin Provost: Én és a mostohám
Soós Tamás 2017 // 07. 13

Filmes körökben azt mondják, a jó casting már fél siker – de Martin Provostnak sajnos a másik fele nem jön össze.
Tovább

A kritikusokat lelövik, ugye?
Josef Hader: Mérgezett egér
Soós Tamás 2017 // 07. 03

Tavaly a Toni Erdmann bizonyította, hogy mégis létezik német humor. Most Josef Hader filmje teszi meg ugyanezt a szívességet az osztrákoknak.
Tovább

Filmtörténetet írni csak ilyen vagányan érdemes
Edgar Wright: Nyomd, Bébi, nyomd!
Soós Tamás 2017 // 06. 29

A világ egyik legjobb vígjátékrendezője elkészítette az esszenciális amerikai popcornfilmet.
Tovább

„Az ultrafutás kikacsintás a halálra”
Interjú Simonyi Balázzsal
Soós Tamás 2017 // 06. 12

„Az ultra egy szenvedéstörténet, a modern ember lemmingszerű kiugrási kísérlete a mindennapokból" – vallja Simonyi Balázs, aki a világ egyik leghíresebb futóversenyéről és a Spartathlonon indulókról rendezett izgalmas dokumentumfilmet. Az Ultra egy fiát gyászoló német nő, egy buddhista nyugodtságával futó francia férfi, az ő fogyatékkal élő fia, valamint a több Spartathlonon induló, de mindegyikről kieső Szabó Béla történetét követi nyomon. A négy szálat a versenyen résztvevő rendező személye és szórakoztató kommentárjai fűzik össze.
Tovább

A gerincedre nehezedő hatalom
Andrzej Wajda: Emlékképek
Soós Tamás 2017 // 05. 08

Egy nagy rendező szerethetően kicsi filmje az Emlékképek. A lengyel film mestere, Andrzej Wajda a rendszernek való törhetetlen ellenállás meséjével búcsúzik.
Tovább

Halva született
Pacskovszky József: A tökéletes gyilkos
Soós Tamás 2017 // 04. 28

Nem A tökéletes gyilkos fogja feltámasztani a magyar krimi zsánerét. Pacskovszky József filmje csak annyira szórakoztató, mint tyúktolvajokról szóló esetleírásokat olvasni a Zsaru magazinban.
Tovább

„Mindegy, hogy Halász Judit vagy az Ördög játssza”
Interjú Vörös Andrással
Soós Tamás 2017 // 04. 21

Hogyan lesz a gyerekszájból szürreális dalszöveg? Hogyan segíti az írást a szerzőben élő Esterházy Péter? És melyik költőnk szereti a vérivós metalszámokat? A hétköznap könyvkiadással foglalkozó, hétvégén az Ørdøgben metalkodó Vörös Andrással beszélgettünk a nemrég megjelent második nagylemezük apropóján.
Tovább

„Élni abból, amit a többiek kidobtak”
Interjú Ripoff Raskolnikovval
Soós Tamás 2016 // 10. 27

Idei lemeze, az Odds and Ends kapcsán beszélgettünk a tiszteletbeli magyar zenésszel (és menedzserével, Podlovics Péterrel) arról, mit látott, mikor számot vetett a karrierjével, milyen volt hippinek lenni negyven éve Nyugat-Európában, és melyik számért járna kivégzés, ha diktátor lenne.
Tovább

Popcornfilmnek tökéletes
Paul Feig: Szellemirtók
Soós Tamás 2016 // 07. 28

Sokkal jobban sikerült az új Szellemirtók, mint vártuk.
Tovább

„Megint lesz majd blueshullám”
Beszélgetés Ferenczi Györggyel
Soós Tamás 2016 // 07. 07

„A blues harminc­éven­ként vissza­jön, és üt egy nagyot, úgy­hogy megint lesz majd blues­hullám, és a bró­kerek a Sza­bad­ság téren tra­péz­ga­tyá­ban fog­nak járni” – vallja Ferenczi György, akivel a magyar blues múlt­járól és jele­néről, na meg blues és nép­zene össze­háza­sítá­sá­ról beszél­gettünk.
Tovább

„Vagány és punk filmet akartam”
Beszélgetés Till Attilával
Soós Tamás 2016 // 04. 28

Vicces és drámai filmet akart kész­íteni kere­kes­szé­ke­sek­ről, amely­ben az Hasta la Vista! talál­kozik a Kereszt­apával. Till Attilá­val kere­kes­szé­kes hu­mor­ról és rock and roll-leszá­molá­sokról beszél­gettünk az április 28-tól mozi­ban is látható filmje, a Tiszta szívvel kapcsán.
Tovább

A filmkritikától az Oscar-díjig
Interjú Böszörményi Gáborral
Soós Tamás 2016 // 04. 05

A Mozinet az első online film­maga­zin­ként indult, de ma már inkább artfilm­forgal­mazó­ként isme­rik a nevét – többek között ők forgal­mazták itthon a Saul fiát. Böször­ményi Gábor, a Mozinet ügyve­zetője arról mesélt, hogyan jutottak el az betár­csázós nettel fel­töl­tött film­kriti­káktól a Saul fia elsöprő sikeréig.
Tovább

„Nem csak jókislány tudok lenni”
Interjú Döbrösi Laurával
Soós Tamás 2016 // 02. 29

Mit szoktak impro­vizálni Grecsó Krisz­tián­nal? Miért sze­retne zombi­film­ben ját­szani? Hogyan lett belőle lesz­bikus, anar­chista díva? Az egyik leg­kere­set­tebb fiatal szí­nész­nővel, az Arany­életben és a Fél­világban is játszó Döb­rösi Lau­rával beszél­gettünk.
Tovább

„Még Korda Gyurit is lenyomta”
Azok a régi csibészek: Frenreisz Károly
Soós Tamás 2016 // 02. 24

Miről beszélgettek Jimi Hendrix­szel a halála előtt? Hogyan gán­csolta el Erdős Péter Cser­háti Zsuzsa kar­rier­jét? Hogyan bírták a napi négy kon­certet, ami­kor még nem volt Redbull? Az Azok a régi csibé­szek ven­dége Fren­reisz Károly volt.
Tovább

„A zenélés kicsinál teljesen”
Interjú Makó Dáviddal
Soós Tamás 2016 // 02. 22

„Akik azt mondják, hogy David Eugene Edwardsot után­zom, téved­nek, mert én Tom Waitset után­zom”, mondja magá­ról öniro­niku­san Makó Dávid, aki a The Devil’s Trade-ben sajá­tos han­gu­latú, ame­rikai ihle­tésű folk­dalo­kat ír, ben­dzsó­zik és éne­kel. Folk­ról, szerep­játék­ról és a Cseh Tamás Prog­ramról is beszél­gettünk vele.
Tovább

Tisztelegni a reflux előtt
Interjú Tanka Balázzsal
Soós Tamás 2016 // 02. 08

Pihenőre vonul a Turbo, akik az elmúlt tíz évben bizo­nyítot­ták, hogy Magyar­orszá­gon is lehet előre­muta­tóan játszani a rock­zenét. Éneke­süket a pihenő okai­ról és a kará­csony előtt kiho­zott akusz­tikus leme­zük­ről kér­dez­tük, de szóba kerül­tek más pro­jekt­jei és az is, hogyan tisz­teleg a reflux előtt.
Tovább

„Megremegteti a gyomrokat”
Interjú Premecz Mátyással
Soós Tamás 2016 // 02. 06

Hogyan csábít el egy jazz-zon­go­ristát a Ham­mond-orgona? Mibe rokkan bele a ham­mon­dosok háta, és miért nem tud­nak soha hátra­dőlni? Pre­mecz Má­tyással, a Ham­mond szak­értő­jével, a Kéknyúl zene­kar orgo­nistá­jával beszél­gettünk.
Tovább

„A kommunisták féltek a Beatlestől”
Interjú Téglás Zolival
Soós Tamás 2016 // 01. 19

Kaliforniában született, és onnan vitte világ­sikerre punk-hard­core zene­karát, az Ignite-ot. A magya­rul is beszélő Téglás Zolit a január 28-29-ei, Barba Neg­rás kon­certek előtt kér­deztük ki a tíz év után érke­ző új lemez­ről, a megélt ame­rikai álom­ról és a rock­zene helyzetéről.
Tovább

Aki a Star Wars világát szimulálta
Interjú Török Attilával
Soós Tamás 2015 // 12. 17

Pár év alatt a pannon­halmi gimná­zium­ból eljutott a Star Wars csapa­tába, és jelen­leg Holly­wood leg­nagyobb film­jeinek effekt­jein dol­gozik. Török Attilá­val arról beszél­gettünk, hogyan készül­nek és milyen irányba halad­nak a szá­mító­gépes effektek, és persze arra is kitér­tünk, mivel járult hozzá az új Star Wars filmhez, Az ébredő erőhöz.
Tovább

„A dal azé, aki játssza”
Interjú Vitáris Ivánnal
Soós Tamás 2015 // 12. 16

Az Ivan & The Parazol kétség­kívül a legsike­resebb fiatal rock­zene­kar Magyar­országon. Vitáris Iván énekes többek közt arról is mesélt, hogyan tudták felül­múlni magukat a har­madik leme­zükön, milyen útra­valót kaptak Bródy János­tól, és miért nincs helye Coelho-idéze­teknek a rock­szöve­gekben.
Tovább

„A filmkritika manapság ritkán mer értelmezni"
Interjú a 15 éves Filmtett szerkesztőivel
Soós Tamás 2015 // 12. 01

2000-ben még nyomtatott lapként indult a Filmtett, az Erdélyi Filmes Portál, ami tizenöt éves fenn­állása alatt bele­kóstolt már a szak­könyv­ki­adás­ba, vala­mint a tábor- és fesz­tivál­szerve­zésbe is. A Filmtett szer­kesz­tőivel az inter­netre költö­zés trau­májáról, a kolozs­vári filmes életről és mez­telen Termi­nátor-szere­pekről beszél­gettünk.
Tovább

„Amikor a bíbor, a lila és a fekete elindul”
Interjú a húszéves Kerekes Banddel
Soós Tamás 2015 // 11. 30

Mi köze van Yoda mesternek a nép­dal­gyűj­tés­hez? És Hendrix­nek a gyimesi sira­tókhoz? Húsz­éves a Kerekes Band: ennek apro­pójából beszél­get­tünk nép­zené­ről és rock and rollról, brand­építés­ről és produ­cerekről a zene­kar testvér­párjával, a dobos Viktor­ral és a furulyás-énekes Zsom­borral.
Tovább

„Nem vágyom a túlvilági életre”
Interjú Upor Andrással
Soós Tamás 2015 // 11. 20

Upor András is egy szál gitárral és egy őserejű hang­gal játssza elgon­dol­kodtató, de fülbe­mászó dalait, akár­csak barátja, Zanzinger, akivel idén egy kiadót is beüze­meltek. Októ­berben már a Lone Waltz Recordsnál jött ki András első lemeze, a delta blues és az ame­rikai folk­zene hatásait mutató Let the Song Work On You.
Tovább

„A kávéval együtt a szégyen”
Interjú Törőcsik Franciska színésznővel
Soós Tamás 2015 // 10. 26

Ő volt a fiatal énekesnő a Swingben, de szere­pel a Veszettekben és Kern András, valamint Mészá­ros Márta új film­jében is lát­hatjuk majd. Az egyik leg­foglal­kozta­tottabb fiatal szí­nész­nővel, Törőcsik Fran­cis­kával tanu­lásról, megél­he­tésről, casting­ról és nyolcadik körös alakí­tásról beszél­gettünk.
Tovább

Kedélyes rasszizmus
Radu Jude: Aferim!
Soós Tamás 2015 // 10. 21

Az Aferim! bravúrja, hogy szóra­kozta­tóan mesél, miköz­ben súlyos témákat – a cigány rab­szol­gasá­got és a rassziz­mus gyö­kereit – érinti. Vala­hogy úgy, mintha Robert Altman ren­dezett volna román újhullá­mos filmet.
Tovább

„Pozitívan beszélünk a halálról”
Interjú Mat McNerneyvel (Grave Pleasures, Hexvessel)
Soós Tamás 2015 // 09. 25

Bár a Joy Division-féle poszt-punk mellett a Sisters of Mercy-féle goth rockot ültet­ték át a 21. szá­zadba, voltak annyira punkok, hogy egy sike­res debüt­lemez és egy tag­csere után nevet vált­sanak. A pálya­futását Beast­milkként kezdő, majd Grave Plea­sures­ként folytató zen­ekar szep­tember 4-én adta ki második lemezét, 28-án pedig az A38 Hajón is fellép – Mat McNerney énekest kérdeztük.
Tovább

Indul a nagyi a másvilágra
Bille August: Csendes szív
Soós Tamás 2015 // 09. 21

A dánok is hozzá­szólnak az euta­názia dráma­hagyo­má­nyá­hoz Bille August nem hibát­lan, de szeret­hető film­jében, a Csen­des szív­ben.
Tovább

„A tárgyak középpontjából kiesve”
Interjú Grandpierre Atillával
Soós Tamás 2015 // 08. 14

A Vágtázó Halottkémek negyven­éves jubi­leuma kap­csán beszél­gettünk a zene­kar front­embe­rével, Grand­pierre Atil­lával, aki a zene határ­talan­sága mellett arról is mesélt, hogy a nyolc­vanas évek­ben milyen trükkel jutott útle­vélhez egy betil­tott zene­kar éneke­seként, és hogyan spric­celte tele a Pszi­chi­átriai Inté­zet pince­klub­jának mennye­zetét.
Tovább

A halál mellékhatásai
Tarsem Singh: Önkívület
Soós Tamás 2015 // 08. 03

A barokkos fantáziájú rendező, Tarsem Singh film­jében Ben Kingsley Ryan Reynolds bőrébe bújik. Az Önkívület némi elme­filo­zófiát és -akciót ígér.
Tovább

John Lennon levele
Dan Fogelman: Danny Collins
Soós Tamás 2015 // 06. 08

Al Pacino haknizik.
Tovább

Optimizmus, propaganda
Brad Bird: Holnapolisz
Soós Tamás 2015 // 05. 29

Mi történik, ha a L’ecsó és A hihe­tetlen család rende­zője talál­kozik a Lost for­gató­könyv­írójá­val és show­run­nerével?
Tovább

„Egyre többen érzik, hogy tenniük kell valamit”
Interjú Donáth Péterrel (magyarhangya)
Soós Tamás 2015 // 05. 11

Az OTP-vel művész­filme­ket finan­szíroz­tatna, Andy Vajná­val forgal­mazást támo­gat­tatna, a poli­tikai pár­tok­nál pedig dik­ta­túra­elle­nes film­mel házal. Donáth Péter évek óta a közös­ségi film­for­gal­ma­zás kiala­kítá­sán dol­gozik a magyar­hangya kötelé­kében, ami a nagy cégek által hanya­golt, értékes filme­ket pró­bálja eljut­tatni a ma­gyar közön­séghez. Fil­mek­ről, a jövő modell­jeiről és megszál­lott­ságról beszél­gettünk vele.
Tovább

„A túlsúlyos kislány én vagyok”
Interjú Micsoda Dániellel
Soós Tamás 2015 // 04. 14

Politikus és személyes könnyű­zene egy szál gitárral, vagy „egysze­rűbben mondva csak folk­zene” az, amit Micsoda Dániel játszik. Ráadá­sul egyre maga­sabb szín­vo­nalon: a Zan­zinger művész­néven alkotó fiatal zenész május­ban adja ki második nagy­leme­zét, az éret­tebb, aktu­álisabb, mélyebb dalo­kat is össze­gyűjtő The Country & The Cuntot. Dániel­lel három­napos lakás­koncert-soro­zata után ültünk le beszél­getni.
Tovább

Világnézetek (h)arcai
Miklauzic Bence: Parkoló
Soós Tamás 2015 // 01. 23

Élet-halál harc egy parkoló­helyért – ez a minden­napok­ból isme­rős helyzet kap meta­forikus színe­zetet Miklauzic Bence leg­újabb film­jében. Kávé­főző kotyo­gá­sából kiol­vasott morze­jelek, a wes­ternek köz­helyeit kike­rülő gitár­dalla­mok és a mai magyar világ­nézetek harcai keve­rednek a Parkolóban.
Tovább

A fiú, aki ott sem volt
Reisz Gábor: VAN valami furcsa és megmagyarázhatatlan
Soós Tamás 2014 // 11. 05

Ez az a magyar film, amire már régóta vártunk. A VAN… friss, okos és humoros, az utóbbi idők talán legfon­tosabb magyar nagy­játék­filmje.
Tovább

„Pálfi Toldija meg fog valósulni”
Interjú Pusztai Ferenc producerrel
Soós Tamás 2014 // 10. 31

Az egyik legelismertebb pro­ducer Magyar­országon: a nevé­hez fűződik többek közt A nyomozó, a Friss levegő, a Pál Adrienn és a Team Building. Szep­tem­ber óta két új filmje is fut a mozik­ban, Zom­borácz Virág Utó­élete és Pálfi György Szabad­esése, amelye­ket a Filmhét is a műso­rára tűzött. Pusztai Ferenc­cel beszél­gettünk.
Tovább

Ha az iPhone fontosabb a gyereknél
Ruben Östlund: Lavina
Soós Tamás 2014 // 10. 14

Svédország legnagyobb rendező­remény­sége, Ruben Östlund meg­vizs­gálja, mi tör­ténik egy házas­sággal, ha egy sarok­helyzet felmu­tatja a hitves­társak valódi énjét, és egyál­talán: fel­mutat­hatja-e egy sarok­helyzet az ember valódi énjét?
Tovább

„A szégyen motivált”
Interjú Ronald Zehrfelddel
Soós Tamás 2014 // 10. 02

Cselgáncsbajnoknak ké­szült az NDK-ban, de végül szí­nész lett: jelen­leg az egyik leg­nép­sze­rűbb a hazá­jában. A társa­dalmi fele­lős­ség­válla­lásról, a német múltat feldol­gozó mozik­ról beszél­gettünk Ronald Zehrfeld­del, aki­nek az októ­ber 3-ig tartó Szemre­való Feszti­válon két új film­jét, a Vilá­gok közöttet és az Elbo­rult világot is vetítik.
Tovább

Isten és a holokauszt
Pawel Pawlikowski: Ida
Soós Tamás 2014 // 09. 12

Mit tartogat az ötvenes évek kom­mu­nista Lengyel­országa a lecsú­szott párt­funkcio­nárius­nak, és mit a naiv apáca­növen­déknek? A Ros­sellini- és Dreyer-filme­ket idéző, régi vágású művész­film az iden­titás, a vallás és a világ­égés kérdé­seit járja körbe – pergő tem­póban, feke­te-fe­hérre stili­zált képek­ben.
Tovább

Geekz: filmesblog lazán, szívvel
Interjú Rusznyák Csabával, a Geekz főszerkesztőjével
Soós Tamás 2014 // 09. 02

Lezser és szakmai cikkeivel a hazai filmes/kép­regé­nyes újság­írás egyik sarok­pontja a Geekz, amely rajon­gással, de igé­nyesen szól a kortárs popu­láris kultú­ráról. Az oldal főszer­kesztő­jével, Rusznyák Csabá­val Geekz-tör­ténet­ről és hobbi-szak­újság­írásról, mozi­gyilkos Holly­wood­ról és a 444-re való elköl­tözés­ről beszél­gettünk.
Tovább

Valami bűzlik Skandináviában
Az eltűnés sorrendjében
Soós Tamás 2014 // 05. 14

Nyugaton a helyzet változatlan: az erő­szak és az elő­ítéle­tes­ség férge rágja a jóléti társa­dalom testét. Az eltűnés sor­rend­jében erős színé­szi alakítá­sokkal köz­ponto­zott, egy­szerre kellően okos és sze­ret­he­tően fanyar komé­dia a skan­dináv alko­tóktól.
Tovább

Csak szex és más semmi…
Alain Guiraudie: Idegen a tónál
Soós Tamás 2014 // 03. 13

…finoman megfogal­mazott hit­val­lása ez a tóparti közös­ségnek, amelynek gyors légy­ottjait egy szenve­dély­gyilkos­ság sza­kítja meg. Alain Guiraudie sok­koló, provo­katív és mű­vészi filmje garan­táltan alkal­mas a nézői nyuga­lom meg­zavará­sára.
Tovább

Halálpornó
300 − A birodalom hajnala
Soós Tamás 2014 // 03. 11

Devecseri Gábor forog a sírjá­ban: a görög törté­nelem kép­regé­nyesen dizájnolt ölés­mara­tonná vált.
Tovább

Coolnak maradni: VOX-jubileum
Interjú Tóth Csabával
Soós Tamás 2014 // 03. 06

Habár a filmkritika mostan­ság évente leg­alább egy­szer meg­hal, néhány újság még ezen a szű­kös magyar pia­con is képes túl­élni: a popu­láris film­maga­zinok közül a VOX maradt talpon. A hazai filmes sajtót bemu­tató interjú­soro­zatunk első részé­ben a mozi­maga­zin törté­neté­ről és a lap mögött hú­zódó szer­kesz­tői elvek­ről Tóth Csaba főszer­kesz­tő-helyet­test kér­deztük.
Tovább

Mengele babázik
Lucía Puenzo: A német doktor
Soós Tamás 2014 // 01. 29

A Vad angyal, alias Natalia Oreiro dis­kurál a Halál Angya­lával, alias Josef Mengelével. Háttér­ben a festői argen­tin táj, a hang­sávon Nick Cave és Warren Ellis két­ségbe­esett apo­kalip­szis-rockja dübö­rög. Ennél keve­sebből is csinál­tak már néz­hető filmet.
Tovább

Van élet a munka után?
Gabriela Pichler: Enni, inni, meghalni
Soós Tamás 2013 // 12. 13

A Kelet-Európa fölé feszülő szürke hori­zont alatt könnyű a skan­dináv álla­mok jóléti kapita­lizmusáról álmokat ker­getni, ám a filme­sek gondos­kodnak róla, hogy lehúzzák a földre ezeket az ábránd­képeket. Az Enni, inni, meg­halni nyers, kere­setlen képso­rokban ecseteli a munka­nélküli­ség kínjait és a mun­kával elmúla­tott élet bana­litásá­nak tragé­diáját.
Tovább

Fejbeveréssel kúrált melegség
Orosz Dénes: Coming out
Soós Tamás 2013 // 12. 04

A Poligamy rendezőjé­nek új romkom­jában a homo­szexua­litás mulandó állapot: felül­írhatja a sors meg az agyráz­kódás. De a Coming out akkor sem lenne jó vígjáték, ha a mele­gekről alko­tott elkép­zelé­sei nem lenné­nek ennyire „fele-másak”.
Tovább

Deneuve, az öregkor szépe
Emmanuelle Bercot: Bettie-mobil
Soós Tamás 2013 // 11. 13

A Bettie-mobil Catherine Deneuve pár­harca az örege­déssel. Bájos, könnyed és szelle­mes road movie, amely végül oda lyukad ki, mint minden Deneuve-film: a színész­nő elegan­ciájához, érett alakítá­sához és hatvan felett is sugárzó szép­ségéhez.
Tovább

Pi élete Izlandon
Baltasar Kormákur: Dermesztő mélység
Soós Tamás 2013 // 11. 07

Itt az izlandi Pi élete, amiben halász hősünk nem tigris, hanem sirályok társa­ságá­ban lebeg az óceánon. 3D-giccs helyett rideg melan­kólia, meta­forikus mély­réte­gek helyett nyílt­szívű mesélő­kedv jellemzi a cso­dával hatá­ros túl­élés törté­netét.
Tovább

Nácik ébredése
Cate Shortland: Lore
Soós Tamás 2013 // 05. 14

A Lore horrorisz­tikus és költői road movie, mely során egy magára maradt tiné­dzser­lány nemcsak a szexua­litására, de a nem­zeti­szocia­lista örökség borzal­maira is ráébred. Szere­lem és túl­élés a poszt­náci Német­országban.
Tovább

Az erőszak esztétikája
Gareth Evans: A rajtaütés
Soós Tamás 2013 // 02. 11

A rajtaütés akciófilm-esszen­cia­ként egy a vere­kedé­sekre redu­kált monstre-koreo­gráfia, a kasz­ka­dőrök rém­álma, amiben a sztori szük­séges sal­lang, ahol csak a fegy­verek meg az öklök disku­rálnak. Soós Tamás műfaji áttekin­téssel megspé­kelt har­cias kriti­kája erős gyom­rúaknak és nettó pesszi­mistáknak.
Tovább

Családapák versus űrlények
Akiva Schaffer: Kertvárosi kommandó
Soós Tamás 2012 // 11. 21

Mit lehet tenni, ha már úgy ala­kult a békés ame­rikai átlag­ember élete, hogy shot­gunnal kelljen zöld gennyet okádó aliene­ket lövöl­döznie két homo­fób, töcs­kölős poén között? Ilyen­kor az alkotó sem tehet mást, mint­hogy meg­pró­bálja össze­fűzni az össze­férhe­tetlen zsáner­szálakat, filmbe ollózott műfa­jokat. Ezúttal Soós Tamás ült be a kert­városi­nak nem épp nevez­hető mozira.
Tovább

Szerelem a húspiacon
Ulrich Seidl: Paradise: Love – Szerelmet a feketepiacról
Soós Tamás 2012 // 10. 24

Ha másképp nem is, Ulrich Seidl filmjeit látva garan­táltan ki­ábrán­dul­hatunk az em­beri­ségből. Nagy­játék­filmjeit doku­menta­rista igényű realiz­mus és eszté­tikai szép­ségű, geo­metri­kus kom­pozí­ciók jellemzik, miközben kör­zővel-vonal­zóval meg­rajzolt képei­ben az osztrák társa­dalom kispol­gári képvi­selői villant­ják fel az em­beri termé­szet árny­oldalát.
Tovább

Lenni vagy nem lenni
Tommy Lee Jones: A Sunset Limited
Soós Tamás 2012 // 09. 09

...ez itt a kérdés. Itt, a New York-i gettó egyik piszkos­szürke laká­sában, ahol egy ön­gyilkos­jelölt pro­fesszor diskurál egy vallá­sos munkás­emberrel. S hogy mi sülhet ki ebből? Ha ez a két ember Samuel L. Jackson és Tommy Lee Jones, akkor egy piszok jó ka­mara­dráma, ha pedig a for­gató­könyvet maga Cormac McCarthy írta, akkor akár fogad­hatunk is rá.
Tovább

Programsorozat

Párbeszédek a valóság sokoldalúságáról

Bővebben

Verseny

Kreatív irodalmi verseny középiskolás csapatok számára

Bővebben

Előfizetés

Tarts lépést a kortárs kultúrával!
A Kortárs folyóiratra a képre kattintva lehet előfizetni.

Ajánló

A Kortárs novemberi számából ajánljuk

Zsolnai György: Terrakotta magány

Vilcsek Béla: A vers legyen velünk (Turczi István 60 éve)

Sturm István: Kemsei István / 40 év – 40 könyv. Válogatott bírálatok

Csuday Csaba Felülnézet (Kertész Imre: A néző – Feljegyzések 1991–2001)

Bővebben