×

„őszülni már nem lehet akárkivel”
Áfra János: Két akarat
Papp Sándor 2016 // 04. 14

Áfra János Glaukóma című első köte­tének pozitív kritikai vissz­hangja legitim helyet bizto­sított a költő szá­mára a fiatal kor­társ lírában. A követ­kező könyv­ben meg­mutat­kozó lírai tovább­lépés lehe­tő­ségei igazol­hatják eszté­tikai elvárá­sainkat. A 2015-ös Két akarat pedig minden tekin­tetben elosz­latta a kétsé­geket.
Tovább

Programsorozat

Párbeszédek a valóság sokoldalúságáról

Bővebben

Verseny

Kreatív irodalmi verseny középiskolás csapatok számára

Bővebben

Előfizetés

Tarts lépést a kortárs kultúrával!
A Kortárs folyóiratra a képre kattintva lehet előfizetni.

Ajánló

A Kortárs novemberi számából ajánljuk

Zsolnai György: Terrakotta magány

Vilcsek Béla: A vers legyen velünk (Turczi István 60 éve)

Sturm István: Kemsei István / 40 év – 40 könyv. Válogatott bírálatok

Csuday Csaba Felülnézet (Kertész Imre: A néző – Feljegyzések 1991–2001)

Bővebben