×

Tisza Kata áramkörében
Tisza Kata: Akik nem sírnak rendesen
Artzt Tímea 2017 // 11. 13

Tisza Kata hősei életútjuk felén járnak, „túl halálon, váláson, fiatalságon”, többnyire az utcán vagy Szakáll rendelőjében találkoznak. Úgy érezzük, mintha egy pszichológus pamlagján ülve hallgatnánk férfi és nő történeteit, miközben Tisza Kata „pszichoprózáiban” mégiscsak egyetlen tudat beszél.
Tovább

Párducpompa
Tóth Krisztina: Párducpompa
Artzt Tímea 2017 // 08. 29

Ki lenne a párduc? Az, aki látja a kifosztott pompát, vagy azok, akik az értékekkel már csak tetkó, rózsaszín graffiti vagy szövetminták révén találkoznak – egy olyan Magyarország lakói, akiknek könnyei egy tetovált tigris rákos daganatából fakadnak.
Tovább

Célia – A hiányzó nő
Rakovszky Zsuzsa: Célia
Artzt Tímea 2017 // 08. 07

Rakovszky Zsuzsa legújabb regényében nem jelenik meg az a szerethető, a jelenségek pompáját feltáró érzékeny női hang, amely összeforrt vele. Helyette egy olyan férfi tudatába bújik, aki képtelen szabadsága korlátozására és a felelősségvállalásra. A korábbi regények olvasói rá sem ismernek majd Rakovszky 21. századi hangütésére, kivéve azt a néhány pillanatot, amikor kikandikál a szerző ujja, mint Célia anyjáé a nejlonharisnyából.
Tovább

Az öregúr látogatása
Krasznahorkai László: Báró Wenckheim hazatér
Artzt Tímea 2017 // 07. 07

A regény alapszituációja Dürrenmatt abszurd drámáját idézi – csak nem egy bosszúálló fúria szabadul a vegetációba süllyedt városra, hanem egy valószínűtlenül nyúlánk, álmodozó arisztokrata, aki betegesen érzékeny, zavart, és zavart kelt.
Tovább

Alkotó az Alkotó kezében
Horváth Ferenc: Jób könyve
Artzt Tímea 2017 // 05. 15

Az ószövetségi történet a sorstragédiákhoz és a katasztrófákhoz hasonlóan arra figyelmeztet, hogy morális megítélésünktől függetlenül bármikor elveszíthetjük mindenünket. Ez az örök érvényű téma vonzza a Jób könyvéhez olvasóit.
Tovább

Régi és új viharkabát
Gergely Ágnes: Viharkabát
Artzt Tímea 2016 // 12. 02

Gergely Ágnes könnyed és kifinomul magabiztossággal kezeli a formát: ritmust visz a sorokba, a szerkezetbe és a gondolatba. Líraválogatásaiban nem találhatók rossz versek, legfeljebb olyanok, amelyek éteri, kissé homályos utalásrendszeréhez nem ér fel az olvasó intellektusa.
Tovább

A beszédfolyam partján
Szép versek 2016
Artzt Tímea 2016 // 08. 19

Ha végignézek a Szép versek 2016 antológián, melyet hét napja forgatok, akkor Szegő János felelősségére gondolok. Hét napja ülök Türelmes horgászként – hogy Lackfi János verscímét idézzem – a líraválogatással a kezemben, és halászom a kincseket.
Tovább

Gorkij a színfalak előtt
Spiró György: Diavolina
Artzt Tímea 2016 // 06. 29

Spiró György legújabb kis­regé­nyé­nek elbe­szé­lője Boszika, ola­szul Dia­volina. Nem egy női ördög, sokkal inkább egy hűsé­ges társ, aki kíséri és ápolja a világ­hírű írót éle­tének utolsó tíz évé­ben, ami­kor Gorkij a léleg­zet­véte­lért küzd.
Tovább

Kezdődhetett volna ezzel
Lázár Bence András: Kezdődjön ezzel
Artzt Tímea 2015 // 08. 17

Adventtől jutunk el a második messiás­várásig, de nem túl célirá­nyosan, ahogy a lírai én sem nyer hatá­rozott alakot. Távol­ság­tartó meg­figyelő marad, önmagát is tárgyi­asítja. Lázár Bence András a kötet meg­hatá­rozó ver­seiben egy­szerre három – zsidó, kato­likus, refor­mátus – vallás abla­kaiból tekint a világra.
Tovább

Kövér Aphroditék és Döglött kutyák
Hévíz Irodalmi Antológia 2012–2014
Artzt Tímea 2015 // 05. 07

A folyóirat és az antológia nem a szak­mához, hanem az olva­sók­hoz szól, ezt mu­tatja a búvár­szem­üve­ges férfiak­kal nyíló és fürdő­ruhás nőkkel záruló borító. Az anto­lógia szöveg­világát a játé­kos­ság jellemzi, vala­mint az, hogy a magas- és a pop­kultú­rát nem választja szét erő­szakosan.
Tovább

Programsorozat

Előfizetés

Tarts lépést a kortárs kultúrával!
A Kortárs folyóiratra a képre kattintva lehet előfizetni.

Ajánló

Megjelent a Kortárs februári száma

Bővebben