×

A maradék kaland
Szilasi László: Amíg másokkal voltunk
Argejó Éva 2017 // 06. 01

A Szentek hárfája és A harmadik híd sikerét követően Szilasi László most újabb regénnyel rukkolt elő. Az Amíg másokkal voltunk című, három kisregényt tartalmazó könyvében három, magában irodalmi elhivatottságot érző fiatalember egy-egy sorsfordító életszeletébe enged betekintést.
Tovább

„A kritikus nem ártatlan”
Deczki Sarolta: Fordított világ
Argejó Éva 2017 // 03. 13

Deczki Sarolta könyvét olvasni olyan élmény, mintha smaragdzöld tengerszemben úszkálnánk, alattunk mélység, a távolban széles horizont. Ám írásait olvasva nem tespesztő nyaralás részesei vagyunk tengerparti lubickolással, sokkal inkább egy kalandos szellemi utazás résztvevői.
Tovább

„Mindegy, hol állunk, miféle ponton”
Bán Zsófia: Turul és dínó
Argejó Éva 2016 // 08. 09

Fájdalmas, mindmáig kibeszéletlen témákkal foglalkozik a szerző – olyan nemzeti traumákkal, amelyek jelenünkbe is beleégve hatással bírnak életünkre. Ilyen Trianon, a Horthy-korszak, de mindenek fölött a holokauszt témája. Az utóbbi tíz év írásait kötetbe gyűjtve Bán Zsófia ezt a fájó hiányt járja körbe regények, korabeli újságok, képek, filmek és installációk elemzésével.
Tovább

Cseppet sem unalmas történetek
Morsányi Bernadett: A sehány éves kisfiú és más (unalmas) történetek
Argejó Éva 2016 // 05. 09

A könyv címe Marie-Claude Monchaux A sehány éves kisleány című, jól ismert meséjét idézi, amelyben egy kétéves kislány mondja el szülei talál­kozá­sának, vala­mint az ő fogan­tatá­sának és meg­szüle­tésé­nek törté­netét. Ilyen mesét kér a fő­hősnő kisfia is a hato­dik szüle­tés­nap­jára.
Tovább

Együtt az időben
Forgách András: Élő kötet nem marad
Argejó Éva 2016 // 02. 26

Forgách András jelen­tős írói múl­tat tud­hat maga mö­gött, szá­mos jövő­béli terv is mun­kál­hat benne, de azt bizo­nyára soha­sem gon­dolta, hogy egy­szer édes­anyja titkos éle­téről fog regényt írni. Most mégis itt van az Élő kötet nem marad, ez a za­varba ejtően őszinte és meg­rázó írás „Pápainé” ügynök­múltjáról.
Tovább

Korunk hősei
Kubiszyn Viktor: Oroszrulett
Argejó Éva 2015 // 12. 08

Az Oroszrulett igazi, szemé­lyes ihletésű gonzó­regény. Egyik legna­gyobb érdeme, hogy alvilági körké­pében kegyet­len áté­léssel mutat rá arra a poli­tikai-társa­dalmi foly­tonos­ságra, ami miatt a mai Orosz­ország droggal lázadó fia­taljai méltán nevez­hetők a 19. századi orosz „feles­leges ember” modern örökö­seinek. Nekik a kemény drogok jelentik a hajdani orosz­rulettet, de céljuk ugyanaz: átle­begni a kilá­tás­talan életen, sehová el nem jutni, avagy gyor­san kiszállni belőle.
Tovább

Z, mint Marci
Mán-Várhegyi Réka: A szupermenők
Argejó Éva 2015 // 07. 01

„Bár menőnek lenni minden kamasz titkos álma, Marcitól meg­tud­hatjuk: menő­nek lenni nem menő, sokkal inkább ciki – de kipró­bálni azért érde­mes.”
Tovább

∞ történetek egy titkos önéletrajzhoz
Esterházy Péter: Az évek iszkolása
Argejó Éva 2015 // 05. 22

Esterházy Péter 65. szü­letés­napjára készült ez a titkos önélet­rajz, amely olyan, mint amilyen­nek Ester­házy Magyar­orszá­got szeretné látni: „színes és széles­vásznú”. Tele van érde­kes infor­mációk­kal és szemé­lyes vallo­mások­kal, amelye­kért érde­mes elolvasni.
Tovább

Programsorozat

Előfizetés

Tarts lépést a kortárs kultúrával!
A Kortárs folyóiratra a képre kattintva lehet előfizetni.

Ajánló

Megjelent a Kortárs januári száma

Bővebben