Irodalom

„szökési és visszatérési kísérletek”

Beszélgetés Krusovszky Dénessel
Benedek Leila
2015. szeptember 4. péntek

„napról napra nehezebbnek érzem a dolgok elen­gedé­sét, de annyira még­sem vagyok öreg még, hogy ebbe bele tudjak nyu­godni. […] Néha a leg­várat­lanabb hely­zet­ben egy­szer csak meg­érzem egy régi kirán­dulá­son leta­posott nedves fű illatát a gyerek­korom­ból, és akkor ezzel vala­mit mégis kez­de­nem kell…”

Irodalom

Személyességtől az idegenségig

Nagypál István
2015. augusztus 29. szombat

Tompa Andrea drámaműhelyére ülök be csütörtök reggel. Andrea a hangsúlyt leginkább a párbeszédekre teszi. Egy igazán jó párbeszédhez olyan karakterek szükségesek, amelyek jól körülhatárolhatóak és különböznek egymástól. Ez a különbség fogja adni ugyanis a drámai feszültséget. A kulcsszó a személyesség. …

Irodalom

Ez is egy igaz történet

Nagypál István
2015. augusztus 28. péntek

Darvasi László prózaszemináriuma kevésbé volt „iskolás” jellegű, Darvasi rengeteg szöveget olvasott fel, miközben megállt, ahol hiba volt, javaslatot tett a szerzőnek, majd ment tovább. A korrektúrázás azon műfaja volt ez, amit igényelnek a szerzők, de nem kapnak meg lapoknál, mert …

Irodalom

Forgatni, mint a földet, hogy termő legyen

Nagypál István
2015. augusztus 28. péntek

A megérkezés nem volt zökkenőmentes: még a vonatút mámorában ültünk be Gaborják Ádám és Czinki Feri kocsijába, de a kastély hideg fogadtatása elnyomta a jókedvünket. A kastély átalakításakor több szoba eltűnt, lényegesen kevesebb férőhely maradt, így a legtöbbünknek külső szállás …

Irodalom

Mindenki a maga kis világát hozza

Beszélgetés Szabó Imola Juliannával
Szarka Károly
2015. augusztus 27. csütörtök

„Én sokkal nagyobb idióta­ságokra vagyok képes, mint a gyere­keim. Egy játszó­térről már ki is tiltot­tak minket a fér­jem­mel, mert lecsúsz­tunk a csúsz­dán, és ez ott nem szokás. Pró­bálom megtar­tani ezt a nyitott­ságot, miköz­ben muszáj fele­lős­ség­telje­sen gondol­kodnom.”

Irodalom

Kezdődhetett volna ezzel

Lázár Bence András: Kezdődjön ezzel
Artzt Tímea
2015. augusztus 17. hétfő

Adventtől jutunk el a második messiás­várásig, de nem túl célirá­nyosan, ahogy a lírai én sem nyer hatá­rozott alakot. Távol­ság­tartó meg­figyelő marad, önmagát is tárgyi­asítja. Lázár Bence András a kötet meg­hatá­rozó ver­seiben egy­szerre három – zsidó, kato­likus, refor­mátus – vallás abla­kaiból tekint a világra.