Hadik

Cigányzene, dzsessz

Beszélgetés Halper Lászlóval
Bornemissza Ádám
2012. május 26. szombat

2012. március 29-én a Hadik Kávéházban Halper László dzsesszgitárossal, rádiós szerkesztő-műsorvezetővel Bornemissza Ádám beszélgetett a cigányzene múltjáról és jelenéről, dzsessz és cigányzene kapcsolatáról, valamint – némileg elkalandozva – a zenei világot kiemelkedően meghatározó előadók szerepéről, Jimi Hendrix, Miles Davis és …

Hadik

Zene a próza mélyén?

Bálint Péter: Hangok csupán
Kövesdi Edit, Varga Beáta
2011. december 7. szerda

A múlt héten jelent meg Bálint Péter debre­ceni esztéta, tanul­mányíró, egye­temi tanár vallo­más­regé­nye Hangok csupán címmel a Kortárs Kiadó gondo­zásában. A téma koránt­sem új a nap alatt, s akár pár mon­dat­ban össze­foglal­ható. Az önel­beszé­lés tech­nikája, a hogyan azon­ban már jóval izgal­masabb. A december 1-jén tartott könyv­bemuta­tón Ambrus Lajos beszél­getett a szerzővel.

Hadik

A Kortárs költőversenyének díjátadó estje

„Aludjál hát, szép természet”
Pécsi Györgyi
2011. október 29. szombat

„Aludjál hát, szép természet” címmel a Kortárs szerkesztő­sége játékos, meg­hívásos költőversenyt hirdetett. A szer­kesztőség nevében Pécsi Györgyi vers­szerkesztő arra kérte a költőket, hogy 14–32 sor terjedelemben, tetsző­leges vers­formában és hang­nemben olyan verset írjanak, amely az „Aludjál hát, szép természet” mellett még két tetsző­leges Petőfi-verssort tartalmaz, és érinti az ősz, bor, szerelem, halál témakörök legalább valamelyikét.

Hadik

A diák utolsó története

Kolozsvári Papp László posztumusz regényének bemutatója
Horváth Bence
2011. október 11. kedd

A meghívott literátor vendégeink Vincze Ferenc irodalomtörténésszel, szerkesztővel beszélgettek Kolozsvári Papp László (1940–2005) utolsó, idén megjelent kisregényéről. Szakolczay Lajos kritikus a szerző közeli barátja volt, Papp Ágnes Klára irodalomtörténész pedig a lánya.