Film

Bosszú hidegen tálalva

Alejandro Gonzales Iñárritu: A visszatérő
Benke Attila
2016. január 14. csütörtök

Alejandro Gonzales Iñárritu a szuper­hős­filme­ket újra­gon­doló Birdman után A vissza­térőben a J. F. Cooper köny­veiből megis­mert ame­rikai határ­vidék felé fordul, hogy meg­mu­tassa a mesés tájak és a prém­vadá­szok kaland­jainak söté­tebb oldalát.

Film

Akik a hóban halnak meg

Quentin Tarantino: Aljas nyolcas
Szabó Ádám
2016. január 12. kedd

A Ponyvaregény direk­tora éret­ten tért vissza gyöke­reihez: az Aljas nyolcas vad­nyu­gati Kutya­szorí­tóban, négy fal közé pozi­cionált darab biza­lom­vesz­tésről, véreng­zésbe tor­kolló nézet­eltéré­sekről.

Film

Kincs ez a film!

Corneliu Porumboiu: A kincs
Csiger Ádám
2016. január 7. csütörtök

A román új hullám egyik leg­elis­mer­tebb író-ren­dezője, Corneliu Porum­boiu új filmje első látásra könnyed családi víg­játék, való­jában azon­ban ke­mény­vo­nalas szer­zői mű­vész­film. De akár­hogy tekint­sünk is rá, A kincs igazán kiemel­kedő alkotás.

Film

Történelmi top 5

A legjobb magyar filmek 2000 után I.
Pucher Bálint
2016. január 4. hétfő

Az ezredforduló után készült legjobb magyar filme­ket listázó új soro­za­tunk­ban első­ként a törté­nelmi film mosto­hán kezelt mű­faját vesszük górcső alá. Törté­nelmi Top 5 követ­kezik.

Film

Ki ölte meg Mágnás Elzát?

Szász Attila: Félvilág
Csiger Ádám
2015. december 30. szerda

Az év egyik legjobb magyar film­jéért még csak mozi­jegyet sem kell ven­nünk, elég bekap­csol­nunk a tévét. A Fél­világ nem is igazán kíván­kozik mozi­vászon­ra, mert nem a látvány­világ az erős­sége, hanem a törté­net és a színé­szek.

Film

Egyszerű dallamok

Paolo Sorrentino: Ifjúság
Szabó Adrienn
2015. december 23. szerda

A nagy szépséggel magasra tette a lécet Paolo Sorren­tino, így nem csoda, hogy Felli­nitől merí­tett ismét inspi­rációt, sőt legfris­sebb opusza újabb hom­mage a Mes­ternek. Míg előző munká­jában az elve­szett szép­séget kutatja, addig ebben a darab­jában az elfe­ledett, meg nem élt ifjú­ságot.