Film

A halál mellékhatásai

Tarsem Singh: Önkívület
Soós Tamás
2015. augusztus 3. hétfő

A barokkos fantáziájú rendező, Tarsem Singh film­jében Ben Kingsley Ryan Reynolds bőrébe bújik. Az Önkívület némi elme­filo­zófiát és -akciót ígér.

Film

Távol Ausztráliától

Russel Crowe: Akihez beszél a föld
Gera Márton
2015. július 30. csütörtök

Russell Crowe első rendezése egészen tisztes­séges munka. Az Akihez beszél a föld pörög, kaland­filmnek is elmegy, miköz­ben a szerzői és a zsáner­film határán egyen­súlyozik, és ha akarjuk, még a nem­zetek közötti megbé­kélés prog­ramját is kiolvas­hatjuk belőle.

Film

Animált kollektív tudat

Interjú Falvai Mátyással és Fillér Mátéval
Jónás Ágnes
2015. július 27. hétfő

Adott egy fiatal, tehetséges író és egy szintén ráter­mett zene­szerző-média­művész. Tegyünk hozzájuk egy kis VS.hu-t, nevez­zük őket az Online Video Awardon, és nézzük meg, mi történik! Mivan? névre keresz­telt díjnyer­tes animá­ciós soroza­tukról és minő­ségi-infan­tilis élmény­kiállítá­sokra szako­sodott alko­tói közös­ségükről, a Nemmi­voltunk! Crew-ról Falvai Mátyást és Fillér Mátét kérdeztük.

Film

Mennyei agymenés

Hiroyuki Tanaka: Tokió felett az ég
Csiger Ádám
2015. július 23. csütörtök

A veterán japán író-rendező, Hiroyuki „Sabu” Tanaka új munkája, a Tokió felett az ég egy imádnivalóan őrült romkom, ami túl extrém ahhoz, hogy közönségfilmként sikere legyen.

Film

Fel kéne akasztani?

Jafar Panahi: Taxi Teherán
Szövényi-Lux Balázs
2015. július 20. hétfő

A Berlinben Arany Medvét nyert Taxi Teherán olyan mozi, mely többet ér minden magas­röptű tole­rancia­beszéd­nél. Tömeg helyett arcokat, stig­mák helyett sor­sokat és vágya­kat mutat. Mind­ezt egyet­len taxi­ból szem­lélve, amolyan reality show formá­jában. Isten hozta Irán min­den­nap­jaiban!

Film

Se hideg, se meleg

Takács Mária: Meleg férfiak, hideg diktatúrák
Bobák Zsombor
2015. július 15. szerda

Takács Mária állami támogatás nélkül készí­tette el Meleg férfiak, hideg dikta­túrák című doku­mentum­filmjét, ami egy­szerre igyek­szik bemu­tatni a rend­szer­váltás előtti magyar meleg közös­ség életét, és próbál párhu­zamo­kat vonni a jelen­nel. Az erő­feszí­tés dicsé­retes, a vég­ered­mény azon­ban felemás.