Film

Szemekbe zárt titkok

Tim Burton: Nagy szemek
Csiger Ádám
2015. március 6. péntek

A Nagy szemek első látásra nem tipikus Tim Burton-mozi, de van előzménye az életműben, mégpedig a minden idők legrosszabb rendezőjéről szóló Ed Wood.

Film

Egy lágy, egy kemény

Ketten egy filmről: Manieggs - egy kemény tojás bosszúja
Rédai Gergely, Szűcs Emese
2015. március 2. hétfő

A Manieggs új magyar animációs akcióthriller(paródia) tojásként ábrázolt gengszterekkel és zsarukkal − az ötlet mindenképp érdekes, ha a film minőségéről megoszlanak is a vélemények. Dupla kritika a KO Blogtéren: Szűcs Emese lágyan, Rédai Gergely keményen értékel.

Film

Tavaszi remekmű

Máriássy Félix: Budapesti tavasz
Benke Attila
2015. március 2. hétfő

A magyar háborús film ritka, mint a fehér holló, még rit­kább köztük a ki­váló – már csak ezért is ezért érde­mes be­sze­rezni a MaNDA által fel­újí­tott Buda­pesti ta­vaszt, Mári­ássy Félix klasszi­kus remek­művét. DVD-aján­lónk­kal a II. világ­há­ború magyar­or­szági har­cainak 70 évvel ez­előtti lezá­rulá­sára, az el­hunyt és túl­élő hét­köz­napi hő­sökre is emlé­kezünk.

Film

Csajkor az olasz vidéken

Alice Rohrwacher: Csodák
Csiger Ádám
2015. február 26. csütörtök

A tavalyi Cannes-i Filmfesz­tiválon a zsűri nagy­díját elnyert Csodák egy­szerre mesébe illő és elé­gikus fel­növés­törté­net, ugyan­akkor az olasz neo­realiz­must idéző művész­mozi is.

Film

Macskaember, giganyúl, rókatündér

Ujj Mészáros Károly: Liza, a rókatündér
Szabó Adrienn
2015. február 24. kedd

A nyomozó után sokat kellett várni, hogy újabb igénye­sen szóra­koz­tató magyar filmre ülhes­sen be a közön­ség. Ujj Mé­száros Károly groteszk hu­morú mági­kus meséje, a Liza, a róka­tündér nem­csak vicces, de a thriller szál­nak köszön­hetően feszült is.

Film

Hőskomplexus

Clint Eastwood: Amerikai mesterlövész
Szabó Adrienn
2015. február 19. csütörtök

Clint Eastwood Oscar-váro­má­nyos háborús filmjé­ben az ame­rikai hadi­ten­geré­szet mester­lövé­szének, Chris Kyle-nak állít emlé­ket, miköz­ben vissza­térő témáját, a magá­nyos hős míto­szát aktua­lizálja. A film sokat ígér, de keve­set nyújt.