Film

A neorealisták atyja

Szőts István: Ének a búzamezőkről
Vass Éva
2015. november 26. csütörtök

Szőts István Ének a búza­mezők­ről című filmjét a Rákosi-kor­szak­ban betil­tották, a mű sokáig doboz­ban hevert – eszté­tikai érvénye azon­ban az idő előre­halad­tával sem csor­bult. A MaNDA kezde­ménye­zé­sére az idén resta­urálták a ren­dező 1947-ben befe­jezett klasszi­kusát, amely már DVD-n is elér­hető.

Film

A szcientológia mint akarat és képzet

Alex Gibney: Szcientológia, avagy a hit börtöne
Gera Márton
2015. november 24. kedd

Talán igaza volt L. Ron Hubbardnak: ha millio­mos akarsz lenni, alapíts vallást. Most minden­esetre abban lehet igazság, hogy készíts doku­mentum­filmet a szcien­tológiáról, és a nézők tódulni fognak.

Film

A történelem ismétli önmagát

Michel Hazanavicius: A keresés
Csiger Ádám
2015. november 18. szerda

A némafilmes író-ren­dezője, Michel Haza­navi­cius új mozija csaló­dást okoz, de csak a nagy áttö­réshez képest. Épp­oly szer­zői és figye­lemre­méltó munka, mint az Oscar-díjas világ­siker.

Film

Valaki mindig szétrombolta

Fekete Ibolya: Anyám és más futóbolondok a családból
Jónás Ágnes
2015. november 16. hétfő

Hol volt, hol nem volt –­ kezdőd­hetne a film, ha törté­nete nem a való­ságot dol­gozná fel. A több­szörös díj­nyer­tes Bolse Vita és a Chico után Fekete Ibolya egy kvázi-önélet­rajzi családi legen­dárium­mal tért vissza a mo­zikba. A szo­mor­kásan szóra­koz­tató film fóku­szában egy anya áll, aki 20. századi törté­nel­münk­től űzve huszon­hétszer költö­zött.

Film

Túl a trash-határon

Peter Greenaway: Eisenstein Mexikóban
Benke Attila
2015. november 12. csütörtök

Jóllehet megszok­hattuk, hogy Peter Greenaway, az „angol film­mű­vészet Godard-ja” sokkoló művész­fil­mek­kel áll elő, az Eisenstein Mexikóban túllép a jó ízlés határán.

Film

A holtak élnek

Sam Mendes: Spectre – A Fantom visszatér
Szabó Ádám
2015. november 11. szerda

Miután a 007-es is megkapta a saját ere­det­törté­netét (Casino Royale), majd ez az új irány­vonal nem vált be (A Quan­tum csendje), a széria gör­csösen pró­bálja imi­tálni a dicső ’60-as éveket. Az ered­mény nem túl rózsás.