×

Kérdezze kezelőorvosát vagy gyógyszerészét?
Lucy Prebble: Mellékhatás
Jónás Ágnes 2016 // 10. 03

A Rózsavölgyi Szalon szeptember 16-án mutatta be Lucy Prebble kortárs angol drámaíró Mellékhatás című díjnyertes művének színpadi változatát, amely egy olyan világba enged betekintést, ahol a depresszió egyre több embert dönt romba, egyre több gyógyszerkísérletet végeznek, s ahol a kereskedelem és a haszonszerzés minden egyéni érdeket eltompít.
Tovább

Kalandozás Hétrétországban
Beszélgetés Sülyi Péterrel
Jónás Ágnes 2016 // 08. 12

Az augusztus 12-én kezdődő tíznapos Hétrétország programsorozaton negyven udvarház várja nyitott kapukkal a vendégeket, Őriszentpéteren, a Malom Látogatóközpontban pedig koncerteket, művészeti programokat, színházi előadásokat, filmvetítéseket tartanak. A köztivál megálmodójával és alapítójával, Sülyi Péterrel beszélgettünk.
Tovább

Szegény Árcsibáld!
Lázár Helga: Gyásztánc
Tóth Tünde 2016 // 08. 08

A darab A szörnyeteg kisasszony című magyar népmese alapján, modern kori köntösben feszegeti az identitáskeresés, az autonómia, a családi kötöttségek és kötelékek, az egyén perspektíváinak, illetve ennek nemi eleve elrendeltségének kérdéseit – mindezt kevesebb mint fél óra alatt.
Tovább

Újra fortyog az Ördögkatlan
Beszélgetés Göttinger Pállal
Jónás Ágnes 2016 // 08. 04

„A legnagyobb vonzerő a személyességben rejlik. Kis fesztiválról lévén szó nincs backstage, csak oldott kempinghangulat, ahol a fesztiválozók vidáman üldögélnek a napernyő alatt Mucsi Zoltánnal, miközben Kiss Tibi mellettük tesz-vesz.”
Tovább

„A Bárka összeköt bennünket”
Interjú Vidovszky Györggyel
Totobé Anita 2016 // 07. 29

Az 1996 nyarán alapított Bárka Színház 2015 nyarán megszűnt. Az Ördögkatlan Fesztivál a Majdnem 20 programsorozattal idézi meg a színház kultúrateremtő hagyományát, amelynek részeként létrejön egy előadás is, amelyet Vidovszky György állít színpadra. Erről kérdeztük a rendezőt.
Tovább

Szabadtérin az elátkozott hajós
Wagner: A bolygó hollandi
Tóth Tünde 2016 // 07. 20

A bolygó hollandival elkezdődtek a Szegedi Szabadtéri Játékok, amely immár 85. éve megszakítatlanul nagyszabású rendezvény a Dóm téren – és idén ismét a Dóm tornyai előtt áll a hatalmas színpad.
Tovább

Káosz királynő és lord Anarchia
Bereményi Géza: Shakespeare királynője
Sárosi Emőke 2016 // 07. 05

Színes-szagos backstage-törté­netre csá­bítja a kul­túr­plety­ka­éhes néző­sere­get a Város­ma­jori Sza­bad­téri Szín­pad pla­kátja Bere­ményi Géza Shakespeare király­nője című bemu­tató­jával. A cím­sze­replő, Udva­ros Do­rottya túl­szer­kesz­tett király­női alakja a kép, amely a média­felüle­tekről tar­tóz­ko­dóan hívo­gatja a mit sem sejtő szín­ház­láto­gatókat.
Tovább

Anarchikus és szexi Globe módra
Beszélgetés Nick Bagnall-lel
Jónás Ágnes 2016 // 07. 01

Bézsbe öltöztetett Verona, szexi Milánó, igazi Quincy Jones feelig, egy négy­lábú sze­replő, nap­jainkra átül­tetett szöveg és izgal­mas zenei beté­tek – ezt ígéri Nick Bagnall, a lon­doni Globe Szín­ház rende­zője, aki Shakes­peare A két veronai nemes című komé­diáját a mester halá­lának 400. évfor­du­lója alkal­má­ból hozta el a Margit­szigeti Sza­bad­téri Szín­padra július 1-jén.
Tovább

A humanitárius szorongásai
Beszélgetés Jordán Tamással
Jónás Ágnes 2016 // 06. 10

Romain Gary Salamon király szorong című mű­vé­nek magyar­or­szági ősbe­muta­tó­já­val zárja az éva­dot június 9-én a Rózsa­völgyi Szalon. „Rend­kívül meg­ható és nagyon em­beri tör­té­net. Úgy szól az em­beri kap­cso­la­tok­ról, ahogyan nem nagyon szok­tak róla be­szél­ni se köny­vek, se fil­mek, se szín­há­zak” – árulta el Jor­dán Tamás, a nyolc­vanöt éves Sala­mon meg­for­málója.
Tovább

A boszorkány bosszúja
A trubadúr Szegeden
Tóth Tünde 2016 // 06. 01

Középkori hangulatot meg­idéző látvány­világgal, korhű jelme­zekkel, hatal­mas vár­falak­kal, cifrá­zott áriák­kal és hatá­sos fény­techni­kával állí­totta szín­padra Torony­kőy Attila A trubadúr klasszi­kus alap­kon­cep­ció­ját a Sze­gedi Nem­zeti Szín­házban.
Tovább

Programsorozat

Előfizetés

Tarts lépést a kortárs kultúrával!
A Kortárs folyóiratra a képre kattintva lehet előfizetni.

Ajánló

Megjelent a Kortárs januári száma

Bővebben