2015


december
: Kortárs-költőverseny 2015
Báthori Csaba: Mi történt puturlukban? (vers)
Fekete Vince: Bodrogányok ünigéje (vers)
Fenyves Marcell: Kálnoky hívása (vers)
G. István László: Kálnoky emlék-változatok homokórára (vers)
Markó Béla: M. kir. dráma – (valahányadik Mátyás korából) (vers)
Orbán János Dénes: Sárkányok kismamája (vers)
Reményi József Tamás, Tarján Tamás: versparódiák (vers)
Tandori Dezső: KÁLNOK√ (vers)
Tőzsér Árpád: Elégia Homálynoky Szaniszló dunántúli születésű költőtársamhoz (vers)
Zalán Tibor: Whisky-járat (vers)
Sarusi Mihály: Paraszt bölcsesség – Kisiratos írói falurajzából (próza)
Ferdinandy György: Asztal vagyok – műfajtalankodás (próza)
Bartusz-Dobosi László: Pegazus, az igásló (próza)
Szigethy Gábor: Napló múltidőben – 1955. december (kortársalgó)
Thimár Attila: Holmi 8. – Szűk ösvény vagy széles út (kortársalgó)
L. Simon László: Új világ született
Kováts Albert: A Magyar Festők Társaságának húsz éve (képzőművészet)
Báthori Csaba: A döntetlen pillanat – Kemény István: Kesztyű (tanulmány)
Borsodi L. László: Műfaj-imitáció és hagyományos szerepvers – Baka István Tűzbe vetett evangélium című versciklusáról (tanulmány)
Márkus Béla: „Teljesen élni éltemet” – Sorok Nagy Gábor munkásságáról (tanulmány)
Balázs Sándor: Az emlékezet esztétikája – Vén Mária alkotásairól (képzőművészet)
Mák Ferenc: Szigorúan tiltották, hogy bárki is emlékezzen – A Hideg napok és a Vérbosszú Bácskában történeti háttere (tanulmány)
Iancu Laura: Keleti aknák – Cseres Tibor: Zöld Péter levelei a pápához (1971); Foksányi szoros (1984); Őszi beszélgetés Klézsén (1982) (tanulmány)
Alföldy Jenő: Weöres Sándor: Füves könyv (kritika)
Sturm László: Juhász Ferenc: A végtelen tükre (kritika)
Baán Tibor: Albert Zsuzsa: Odaát esik; Gömöri György: Rózsalovaglás (kritika)
Bányai Tibor Márk: Muszka Sándor: Magányos nőknek, bukott fiúknak (kritika)
: Magyar Festők Társasága (illusztráció)
: Vén Mária alkotásai (illusztráció)

november
Bene Zoltán: Kacsázás (próza)
Ágh István: Búcsúzások; Itt fekszik a huszadik század (vers)
Géczi János: …korábban vagy később; …gyávák voltak; …nem zsarnok; …van. (vers)
Molnár Miklós: Falusi asszonysors egy iskolai füzet tükrében – Bodor Anna dolgozatai és fogalmazványai
Serfőző Simon: Vigyázzam; Hiányuk vigasztal; Túl sok a fény? (vers)
Pintér Lajos: tóth menyhért-énekek (vers)
Triceps: Hőség (1962) (próza)
Varga Imre: Különlét (vers)
Szigethy Gábor: Napló múltidőben – 1955. november (kortársalgó)
L. Simon László: Az égbe lépő alak (kortársalgó)
Thimár Attila: Holmi 7. – Utolsó percek – végső kérdések (kortársalgó)
Kovács Gergely: Emlékmás tükörzárványokban – Kecskés Péter Titkos emlékezet című kiállításáról (képzőművészet)
Monostori Imre: Szekfű Gyula sorsfordító évei: 1945–1948 – III. rész. Bibó éles kritikája. Szekfű Mindszentyék ellen (tanulmány)
Rózsafalvi Zsuzsanna: Történeti koncepció, narratíva és allegória – Cseres Tibor Vízaknai csaták című regényében (tanulmány)
Boka László: Cseres Tibor korai novelláinak világa – (a teleologikus irodalomszemlélet csapdáiban) (tanulmány)
Filep Tamás Gusztáv: Kódexek, perbeszédek – Támpontok Cseres Tibor publicisztikai munkásságához (tanulmány)
Lengyel András: Lehr Albert magyarázatos Toldi-kiadása (tanulmány)
Sümegi György: Rajzkönyv a Drótszigetről, 1893 (képzőművészet)
Szakolczay Lajos: A krónikás hűsége – Tóbiás Áron: Megmentett hangszalagok (kritika)
Kemsei István: Villányi László: Kimméria (kritika)
Kelemen Lajos: Iancu Laura: Petrás Incze János (színmű) (kritika)
Strickland-Pajtók Ágnes: Vathy Zsuzsa: Az élet vásárcsarnoka (kritika)
Dobás Kata: Czifra Mariann: Kazinczy Ferenc és az ortológusok; Szilágyi Márton: A költő mint társadalmi jelenség (kritika)
Bányai Tibor Márk: Szörényi László: Latin és röhej (kritika)
: Rajzkönyv a Drótszigetről (illusztráció)
: Kecskés Péter alkotásai (illusztráció)

október
Bertók László: Firkák a szalmaszálra (vers)
Prágai Tamás: Jules (próza)
Aczél Géza: (szino)líra – torzószótár (vers)
Dobozi Eszter: Nagauták (vers)
Lo Bello Maya J.: Akwesasne elégia (próza)
Sajó László: Nagymama; Messzi mama (vers)
Fenyvesi Ottó: Minimum Rock and Roll (vers)
Marafkó László: A harmadik simogatás joga (próza)
Szigethy Gábor: Napló múltidőben – 1955. október (kortársalgó)
Bánfi Tamás: Kolozsvári csata – Ady és Lechner Károly durva szópárbaja ismeretlen levelekben (kortársalgó)
Novotny Tihamér: „A megnyugvás ösvényein” – Damó István kiállítása az Érdi Városi Galériában (képzőművészet)
Monostori Imre: Szekfű Gyula sorsfordító évei: 1945–1948 – II. rész. Diplomáciai és pártszolgálatban (tanulmány)
Mayer Erzsébet: József Attila – határok nélkül – A költő születésének 110. évfordulójára (tanulmány)
Szakolczay Lajos: „Fehér gondolatok” – Kovács Johanna kiállítása a Symbol Art Galériában (képzőművészet)
Thimár Attila: Kimenni, játszani, hazajönni – Beszélgetés Oláh Dezső zongoraművésszel (beszélgetés)
Farkas Gábor: Ahogy ő ír: kísérletek és kísértések – Dobozi Eszter: Ahogy ő néz, ahogy ő lát – Válogatott és új versek; Kísért a lehetetlen (kritika)
Szász László: Elfeledett, jámbor óhajtások – Kemény Zsigmond: Eszmék és jámbor óhajtások (szerk. Filep Tamás Gusztáv) (kritika)
Sturm László: Orosz István: Sakkparti a szigeten (kritika)
Tóth István: K. Lengyel Zsolt: Tükrözés és torzulás; Filep Tamás Gusztáv: Agorák kora; Mák Ferenc: Vesztegzár (kritika)
Pécsi Györgyi: Hász Róbert: Ígéretföld (kritika)
Palojtay Kinga: Mozdonytűz. Fiatal írók antológiája (kritika)
Bakonyi István: Levelek a Lipták-házba – Örkény István levelei Lipták Gábornak (kritika)
: Kovács Johanna alkotásai (illusztráció)
: Damó István alkotásai (illusztráció)

szeptember
Hyross Ferenc: Lencsék; üreg; üreg 2; gyehenna (vers)
Kiss Judit Ágnes: A fájdalmas anya énekeiből – 1. (vers)
Csabai László: Lélegzet (próza)
Tinkó Máté: Teremtés, történet nélkül; A bűntudattal (vers)
Balogh Gergő: Karinthy nappal (vers)
Mernyó Ferenc: Helymeghatározó – Novella a virtuális világból (próza)
Muszka Sándor: Sárkerti hajnal; A komédiások lázadása; Tél-hold-fák (vers)
Makai Máté: Aurél áll a vászon előtt (próza)
Szigethy Gábor: Napló múltidőben – 1955. szeptember (kortársalgó)
Thimár Attila: Holmi 6. – Meddig tart a verseny? (kortársalgó)
Mészáros Zsolt: Kortárs kószálók – belső vándorlások – Mayer Éva művészete (képzőművészet)
Monostori Imre: Szekfű Gyula sorsfordító évei: 1945–1948 – I. rész. Morális és politikai csapdahelyzetben (tanulmány)
Tóth László: Kert és ketrec, avagy János jelentései – Futamok és rajzok Sziveri Jánoshoz (esszé)
Edinger Katalin: Milyen a mai gyerek? – Beszélgetés a Mesekocka 1. konferencián (beszélgetés)
Szakolczay Lajos: A gyömölcsfa se kérdi – Határ Győző, Horváth Imre, Jánosy István, Parancs János, Páskándi Géza, Takáts Gyula, Tűz Tamás, Csordás Gábor és Csukás István vallomása a versről
Soltész Márton: „Még egy kicsit élni…” – Levélféle Ferenczi Lacinak – odaátra
Alföldy Jenő: Létezésünk elragadtatott bírálata – Tornai József: Vízesések robaja (kritika)
Handó Péter: Világolvasat Hamvas szellemében – Varga Mária: Válság és hagyomány (kritika)
Lőwy Dániel: Szerelem kommunizmus idején – Bodor Johanna: Nem baj, majd megértem (kritika)
Filip Tamás: Zsille Gábor: Össze (kritika)
Sturm László: Zsille Gábor: Össze. Válogatott és új versek (kritika)
Haklik Norbert: Szijj Ferenc: Agyag és kátrány (kritika)
Lami Pál: Czakó Gábor: Juliánusz barát ajándéka (kritika)
Varga Mária: Jámborné Balog Tünde: Templomkerti látomások (kritika)
Szántó F. István: Hamvas Béla: Művészeti írások I. (kritika)
: Mayer Éva alkotásai (illusztráció)

július–augusztus
Térey János: Harckocsival mentek szülni (vers)
Ferenczes István: Veszedelmekről álmodom – IV/4., 1. rész (próza)
Ferenczes István: Veszedelmekről álmodom (próza)
Vasadi Péter: Sárl Bódi és Héléne Dütoá ideje; Gyónás; A Szvjatoszláv; Dúdol… Richter, te (vers)
Tornai József: Halál és ajándék; Ötvennél több év pillanata; Együtt e csillagon; A ruhák, a ruhák; Mellén egy nagy arany pecséttel; Ketten beszélnek (vers)
Csuday Csaba: Az Úr-o’-logosz és a Lorca tőre; Riasztó, álmaink; Belóg a lóláb (vers)
Filip Tamás: Holtak háza; Legyél vad a pokolban; Nincs kéz (vers)
Kelecsényi László: Haláltündér – Színmű 2 részben, 1. rész (szinmű)
Kelecsényi László: Haláltündér – Színmű 2 részben, 2. rész (szinmű)
Tatár Sándor: Vásári mulatságok / megfolyt bohócfesték; Csak annak Provinz, aki… (vers)
Follinus Anna: Zarándokút; Hasadás (vers)
Leimeiszter Barnabás: A romantika utórengései (vers)
Szigethy Gábor: Napló múltidőben – 1955. július–augusztus (kortársalgó)
Thimár Attila: Holmi 5. – A népszerűség ára (kortársalgó)
Lajta Gábor: Kettős jelenlét – Fischer Ernő emlékezete (képzőművészet)
Alföldi László: Fischer Ernő és a Budaörsi Műhely „Öten” alkotócsoportjának múltja és jelene – A szimbolikus formaképzéstől a képi történésig – a talált tárgytól a hagyomány újraértelmezéséig (képzőművészet)
Tóta Péter Benedek: Bűn, bárány, boldogság – François Mauriac, Pilinszky János és Ted Hughes életre szóló tapasztalata, 1. rész (tanulmány)
Tóta Péter Benedek: Bűn, bárány, boldogság – François Mauriac, Pilinszky János és Ted Hughes életre szóló tapasztalata, 2. rész (tanulmány)
Péter László: Kristó Pista (tanulmány)
Dohy Balázs, Hudáky Rita: A jogszerűség és a mágikus tudat – Mikszáth Kálmán: Bede Anna tartozása (tanulmány)
E. Bártfai László: Szilencium (tanulmány)
Murádin Jenő: „A gyűlölet szakadékából” – (Romain Rolland) (képzőművészet)
Falusi Márton: A megismerés pufferzónája, Közép-Európa – Tűnődés egy tanulmánykötet ürügyén, 1. rész (tanulmány)
Falusi Márton: A megismerés pufferzónája, Közép-Európa – Tűnődés egy tanulmánykötet ürügyén, 2. rész (tanulmány)
Pécsi Györgyi: A diktatúra természetrajza Páskándi Géza Pornokrácia és Csiki László Ajakír című regényeiben (tanulmány)
Vasy Géza: Emlékezések és levelek – In memoriam Tüskés Tibor. Tükrök között. Tüskés Tibor levelesládájából (tanulmány)
Bornemissza Ádám: „Akkor elindult valami, de aztán sajnos megállt” – Beszélgetés Ráduly Mihállyal és Halper Lászlóval (beszélgetés)
Tarján Tamás: Markó Béla: Fűszál a sziklán (kritika)
Palojtay Kinga: Markó Béla: Elölnézet (kritika)
Kemsei István: Szalay Károly: Szent Jeromos éjszakája (kritika)
Koncz Tamás: Péterfy Gergely: Kitömött barbár (kritika)
Tar Patrícia: Prágai Tamás: Veller (kritika)
Murzsa Tímea: Szávai Géza: Kivégezzük nagyapádat (kritika)
Demeter Zsuzsa: Lovas Ildikó: Cenzúra alatti (kritika)
Nemesné Matus Zsanett: S. Varga Pál: Az újraszőtt háló (kritika)
: Alföldi László alkotásai (illusztráció)
: Csengery Béla alkotásai (illusztráció)
: Fischer Ernő alkotásai (illusztráció)
: Kölűs Judit alkotásai (illusztráció)
: T. Horváth Éva alkotásai (illusztráció)

június
Tóth László: nagygazsi – Futamok és rajzok Nagy Gáspárhoz (esszé)
Fekete Vince: Kizökkent idő (vers)
Ferdinandy György: Ostrom (próza)
Ágh István: A lélek bolyongásai (vers)
Ferenczes István: Veszedelmekről álmodom – IV3., 1. rész (próza)
Ferenczes István: Veszedelmekről álmodom – IV/3., 2. rész (próza)
Térey János: Normafa Sípara (vers)
Lukáts János: Holnap előtt (próza)
Fenyves Marcell: Félhazám (vers)
Lackfi János: A kimondatlan; Kettős fogyó hold (vers)
Szigethy Gábor: Napló múltidőben – 1955. június 4. (kortársalgó)
Hende Fruzsina: Ottlik Emléknap, 2015. május 9.
Szakolczay Lajos: Páll Lajos, a költő és a festőművész (képzőművészet)
Tóth László: Az elfogult tárgyilagosság írója – Futamok és rajzok Mészöly Miklóshoz (esszé)
Farkas Gábor: Sorsmetszet, avagy a rettegés metaforái – Kányádi Sándor költészete az 1980-as években. A Sörény és koponya című kötet (tanulmány)
Sz. Tóth Gyula: Egy kitüntetés képei – Nagy Géza Tanár Úr emlékének (képzőművészet)
: Kortárs kritikapályázat
Haklik Norbert: Egy esszéíró bátorsága – Cseke Ákos: Mennyi boldogságot bír el az ember? (kortárs kritikapályázat i. díj)
Haklik Norbert: Nagyvárosi balladáskönyv – Térey János: Átkelés Budapesten (kortárs kritikapályázat i. díj)
Papp Máté: Másfél mázsa boldogság – Cseke Ákos: Mennyi boldogságot bír el az ember? (kortárs kritikapályázat ii. díj)
Papp Máté: A világmindenség bábjai – Szálinger Balázs: Fehérlófia (kortárs kritikapályázat ii. díj)
Soltész Márton: Lélektörténet és „testiismeret” – Cseke Ákos: Mennyi boldogságot bír el az ember? (kortárs kritikapályázat iii. díj)
Soltész Márton: Fővárosi Emberkert – Térey János: Átkelés Budapesten (kortárs kritikapályázat iii. díj)
Vasy Géza: Ítélet nincs – Illyés Gyula: Ítélet előtt (kritika)
Horváth Csaba: Háy János: Napra jutni (kritika)
Baliga Violetta Lilla: Szakács István Péter: Elízium panzió (kritika)
: Páll Lajos alkotásai (illusztráció)

május
Ferenczes István: Veszedelmekről álmodom – IV/2., 1. rész (próza)
Ferenczes István: Veszedelmekről álmodom – IV/2., 2. rész (próza)
Ladik Katalin: Minden test fű; Ezüstös vizet sötét csíkokban; Mindent láthatsz, amit én látok; A Hold gyermeke (vers)
Villányi László: Regény; Holtág; Tangó (vers)
Czigány György: Úton Babitshoz, Kodályhoz (esszé)
Vörös István: XLI. zsoltár; XLIV. zsoltár; XLVI. zsoltár (vers)
Fecske Csaba: Talmi gyönyör; Daubigny: A Szajna és az Oize találkozása (vers)
Payer Imre: Tájkép egy bérház belső udvarán; Az utca és az utca másika (vers)
Tőzsér Árpád: Egy igaz ember igaz könyvéről – Erdélyi Géza: Hűség. Életutam (kortársalgó)
Thimár Attila: Holmi 4. – Tudomány és mérték (kortársalgó)
Novotny Tihamér: „Triptichon” – Miklós Árpád művészetéről – egy kiállítása ürügyén (képzőművészet)
Báthori Csaba: Álmok és halál érintése – Jékely Zoltán: Csontjaimhoz (tanulmány)
Tóth László: „…nincs egyéb jogod, mint adni, adni” – Futamok és rajzok Fodor Andráshoz (esszé)
Taxner-Tóth Ernő: Batsányi és a Martinovics-per – Néhány megjegyzés (tanulmány)
Lakatos Mihály: Végvárból Előretolt Helyőrség
Szücs György: „Visszafordítható folyamat” – Babinszky Csilla kiállításáról (képzőművészet)
Bertha Zoltán: A kritikai gazdagság és nyitottság példaértéke – Elek Tibor: Irodalom és nemzeti közösség – Válogatott és új esszék (1984–2014); Markó Béla költői világa (kritika)
Sipos Lajos: Szerzők, művek, (újra)értelmezések – Gintli Tibor: Irodalmi kalandtúra – Válogatott tanulmányok (kritika)
Baán Tibor: Villányi László: Folyótól folyóig (kritika)
Jarábik-Lang Anna: Tarjányi Eszter: Arany János és a parodisztikus hagyomány (kritika)
Pécsi Györgyi: Kiss Judit Ágnes: Négyszög (kritika)
: Miklós Árpád alkotásai (illusztráció)
: Babinszky Csilla alkotásai (illusztráció)

április
Markó Béla: Európé teste – (allegória) (vers)
Ferenczes István: Veszedelmekről álmodom (próza)
Ferenczes István: Veszedelmekről álmodom – IV/I., 2. rész (próza)
Áfra János: Egymást szentesítik (vers)
Becsy András: A part (vers)
Molnár Vilmos: Csicsó után az Isten (próza)
Tandori Dezső: Válogatás (vers)
Aczél Géza: (szino)líra – Torzószótár (vers)
L. Simon László: Akiknek megadta a sors
Kabdebó Tamás: Kosztolányi levélfelvágó kése (kortársalgó)
Albert Pál: Herr Basilio (kortársalgó)
Thimár Attila: Holmi 3. – Tudomány és erkölcs (kortársalgó)
Novotny Tihamér: A természet mint örök metafora – Krizbai Sándor művészetéről (képzőművészet)
Márkus Béla: A politika nyomában – A Debreceni Irodalmi Napok negyedszázada, 2. rész (tanulmány)
Tóbiás Áron: A Magvető – IV. Az utolsó felvonás (tanulmány)
Tóth László: Lábtengó, Párizs, nők, népi szürrealizmus – Futamok és rajzok Kormos Istvánhoz (esszé)
Gróh Gáspár: Csoóri Sándor köszöntése
Tar Ildikó: Szappanos Gábor írásainak humoráról – avagy a „nagyszabású terv a maga botrányos szépségében” (tanulmány)
Pécsi Györgyi: László Noémi: föld; Sántha Attila: Razglednicák (kritika)
Péter László: Varró Vince: Az én huszadik századom zárójelentése (kritika)
Kontra Ferenc: Oláh János: Közel (kritika)
: Krizbai Sándor alkotásai (illusztráció)

március
Ágh István: Ráadás (vers)
Potozky László: Éles – (részlet) (próza)
Bertók László: Firkák a szalmaszálra – 33. (Mit akarsz még?) (vers)
Tamás Menyhért: Jussolt látomások; Csend (vers)
Balázs Attila: Magyar Fauszt – (az ördögi színjátékból)
Dimény-Haszmann Árpád: elégia 1; elégia 3 (vers)
Murányi Zita: a tégla súlya; stopper (vers)
Serfőző Simon: Hűségeseink; Ami örök; Napok óta (vers)
Szigethy Gábor: Budapest Orfeum, 1979–1989 (kortársalgó)
Balázs Géza: A Pál utcai, a rákosi és a szarvasi fiúk – Havas Zsigmond Rákosi fiúk és Hartay Csaba Lerepül a hülye fejetek című regényének olvasása nyomán (tanulmány)
Thimár Attila: Holmi 2. – Az iskolaválasztásról (kortársalgó)
Novotny Tihamér: Erdős János 77 – Kölcsönvett szavak igézetében egy rendhagyó művész művészetéről (képzőművészet)
Dani Erzsébet: Kommunikáció és csend – Kényes identitásegyensúly és kúszó identitáskolonizáció* Tamási Áron Szülőföldem című regényében (tanulmány)
Kurcz Ádám István: A németek szerepe Gion Nándor rendszerváltás előtti prózájában (tanulmány)
Tóbiás Áron: A Magvető – III. Forradalom előtt (tanulmány)
Márkus Béla: A politika nyomában – A Debreceni Irodalmi Napok negyedszázada, 1. rész (tanulmány)
Pápes Éva: Mese, vér és erotika – A Kékszakállú herceg vára (tanulmány)
Kernács Gabriella: „Írók, költők, képírók” – Kecskeméti Kálmán kiállítása az Írószövetségben (képzőművészet)
Szalagyi Csilla: Bertók László: Ott mi van? (kritika)
Bakonyi István: Bertók László: Ott mi van? (kritika)
Gayer Veronika: Tamás Ágnes: Nemzetiségek görbe tükörben; Demmel József: Pánszlávok a kastélyban (kritika)
Szakolczay Lajos: Kis Pál István: Szögek a diófában (kritika)
: Erdős János alkotásai (illusztráció)
: Kecskeméti Kálmán alkotásai (illusztráció)

február
Nagy Gábor: Dal, macskával (vers)
Fenyves Marcell: Nyeglében él a nemzet; Öttőke; Csuporelly (vers)
Bágyoni Szabó István: Hidak a mocsár felett – Regényrészlet, 1. rész (próza)
Bágyoni Szabó István: Hidak a mocsár felett – 2. rész (próza)
G. István László: A repülő szőnyegből – (maláj formák) (vers)
Kontra Ferenc: Elvitte a víz (próza)
Purosz Leonidasz: Tartózkodó köszönet; Purosz Leonidasz (vers)
Turczi István: Üresség – (Elégia az elégiáért) (vers)
Szigethy Gábor: Könyvek a süllyesztőben (kortársalgó)
Thimár Attila: Holmi 1. (kortársalgó)
Balázs Sándor: Kötéltánc – Ruttkay Sándor művészetéről (képzőművészet)
Nyilasy Balázs: József Attila „kései versei” körül (tanulmány)
Soltész Márton: Egy „lelkiismerettel megvert írástudó” – Avagy jegyzetek Tar Sándorról és a megrendülésről (tanulmány)
Tóbiás Áron: A Magvető – II. Felszabadul az íróvilág (tanulmány)
Szakolczay Lajos: Poétikus torzítás – Gí – Kárpáti Kamil: Káprázat Velencében; Utcák alatti utcák (képzőművészet)
Buda Attila: Milyen Nyugat? Melyik Nyugat? (tanulmány)
Barányiová Magdaléna: Grendel Lajos a (cseh)szlovákiai magyar irodalom kontextusában (tanulmány)
Pécsi Györgyi: Válogatott számvetések – Ferenczes István: Válogatott versek; Kiss Benedek: Isten csavargója; Kulcsár Ferenc: Mindig (kritika)
Monostori Imre: Egy konzervatív úr a baloldali zarándokok között – Magyary Zoltán szovjetunióbeli útja (kritika)
Payer Imre: Turczi István legszebb versei (kritika)
Baán Tibor: Szigeti Lajos: A Tejút szélén (kritika)
Vasy Géza: Temesi Ferenc: Miért nem lettem…? (kritika)
Wéber Anikó: Kelecsényi László: Szivárványgömb (kritika)
Kemsei István: Gyurácz Ferenc: Alsószilvágyi égbolt (kritika)
: Ruttkay Sándor alkotásai (illusztráció)
: Lőkös Margit (Gí) alkotásai (illusztráció)

január
Kiss Judit Ágnes: Táncosnő; A színésznő szonettje; Parabola (vers)
Halász Margit: Arábus estvék – Úti levelek Csokonai Vitéz Mihály stílusában (próza)
Császár László: Röptetés; moszkvatér blues (vers)
Hétvári Andrea: Mintha tükörben; Levél a kertből (vers)
Gyukics Gábor: randevú; első lépés; időjárás-jelentés; oxigén (vers)
Horváth Péter: Levelek Störr kapitánynak – Tantra (próza)
Vass Tibor: < Bibinke és > a tizenegy halak – Készecske A Nagy Bibinből (vers)
Hendi Péter: Azok a hamvas, hatvanas évek! (próza)
Szigethy Gábor: Körmenet, 1975 (kortársalgó)
Szakolczay Lajos: Az én színházam – Duncsák Attila kiállítása a Miskolci Galériában (képzőművészet)
Novotny Tihamér: Ars Sacra – A „Fényt hozzon… III.” című kiállításról (képzőművészet)
Prágai Tamás: Weöres Sándor Gnómái (tanulmány)
Kelecsényi László: Határsértők – avagy a Mohai-modell (kortársalgó)
E. Bártfai László: Kabarétréfából konceptuális művészet (tanulmány)
Tóbiás Áron: A Magvető – I. Az Írószövetség könyvkiadója: 1955. január – 1957. január (tanulmány)
Vasy Géza: A hazatérés lehetetlen – A falu metamorfózisa költészetünkben az ötvenes–hatvanas években (tanulmány)
Bornemissza Ádám: „mosolyogni kell vagy táncolni” – Beszélgetés Flór Gábor gitárossal (beszélgetés)
Rónay László: Igaz emberek a vészkorszakban – Horváth István: Szerkesztő a vészkorszakban; Matteo Luigi Napolitano: Budapest igazai; Németh Magda: Mélységből mélységbe; Illyés Gyula: Ostromnapló, 1945 (kritika)
Csuday Csaba: Gyukics Gábor: A Kisfa galeri (kritika)
Pataky Adrienn: Zalán Tibor: Holdfénytől megvakult kutya (kritika)
: Duncsák Attila alkotásai (illusztráció)
: Az Ars Sacra kiállítás alkotásai (illusztráció)

2014


december
Ferdinandy György: Az apa látogatása (próza)
: Kortárs Költőverseny 2014
Ágh István: Egy félelem értelmezése – (Játék Babits-sorokra) (vers)
Falusi Márton: Esküvőszezon (vers)
Filip Tamás: Öreg ács, balta nélkül (vers)
Gergely Ágnes: Tűzoszlopok (vers)
Ladik Katalin: Mint galambok csókja, hangtalan (vers)
Markó Béla: Mint aki poéta (vers)
Orbán János Dénes: A teoretikus kilépője – Bagiccs (vers)
Reményi József Tamás, Tarján Tamás: Versparódiák (vers)
Sajó László: Babits a Földi Paradicsomban (vers)
Tamás Menyhért: Két ködlés között (vers)
Tandori Dezső: Babits–Arany – Metszések, metszetek (vers)
Vári Fábián László: Van-e még? – (Babitscsal borongva) (vers)
Vörös István: Néró vagy Napóleon? (vers)
Zalán Tibor: Búcsú a hercegtől (vers)
Szathmári István: A hétfő (próza)
Ayhan Gökhan: Riport (próza)
Szigethy Gábor: Eltévedt levelezőlap (kortársalgó)
Hernádi Mária: Az átlátszó sík – Angyalok Nemes Nagy Ágnes költészetében, II. rész (tanulmány)
Kernács Gabriella: „A bárányok elérik a nagy tölgyfát” – Kárpáti Tamás kiállítása a székesfehérvári Szent István Művelődési Házban (képzőművészet)
Mayer Erzsébet: „nyűtt vonobul bot” – Vörösmarty Mihály, József Attila és Gálics István bot-metamorfózisa (tanulmány)
Márkus Béla: Mint(h)afalvak – Oravecz Imre: Halászóember; Egy hegy megy; Borbély Szilárd: Nincstelenek (tanulmány)
Balázs Imre József: A mítosz szerkezete olyan, hogy bárhol elkezdődhet – Beszélgetés András Sándorral, 1. rész (beszélgetés)
Balázs Imre József: A mítosz szerkezete olyan, hogy bárhol elkezdődhet – Beszélgetés András Sándorral, 2. rész (beszélgetés)
Bornemissza Ádám: Szélesvásznú világlátás – Beszélgetés Fenyvesi Márton gitárossal (beszélgetés)
Pomogáts Béla: Közösségi krónikák – Pusztai János távozására (nekrológ)
Szakolczay Lajos: …elvégeztem, amire rendeltettem – Emlékek Borbándi Gyuláról (kritika)
Kelemen Lajos: Falusi Márton: Albérleti fordulónap (kritika)
Bence Erika: Kontra Ferenc: Angyalok regénye (kritika)
Wéber Anikó: Egressy Zoltán: Százezer eperfa (kritika)
Pienták Attila: Babics Imre: Gnózis (kritika)
Baliga Violetta Lilla: Sárközy Péter: Itália vonzásában (kritika)
Zelei Miklós: Mátyus Ferenc: Imakönyvbe írt levelek (kritika)
: Kárpáti Tamás alkotásai (illusztráció)

november
Szepesi Attila: A világgá futó fasor – (barbár szonettek – részlet) (vers)
Sarusi Mihály: Iratosi néptörténetünkből (esszé)
Bertók László: Firkák a szalmaszálra – 27. (Mintha egy tál magot) (vers)
Vasadi Péter: Az isteni unoka; a költészet, az édes mostoha; elmélkedés sötétben (vers)
Bene Zoltán: A karosszék (próza)
Markovics Ferenc: Előre megfontolt szándékkal (próza)
Tornai József: Te drága hiány; Az ócska, halál-vemhes dal; Minek a mi értelmező agyunk?; Ó, hát elmenni!; Csillag-értelmetlenség (vers)
Gombár Endre: Anyaméhben; Illúzió; Álmomban (vers)
Kabdebó Tamás: Így Volt? Olykor így látta Tomi? (vers)
Sebők László: Reményfok – (részlet) (próza)
Péter László: Költőink ákáca (esszé)
Szigethy Gábor: isten, kisbetűvel (kortársalgó)
Szakolczay Lajos: Kozmikus Én-kép – Tilless Béla kiállítása az egri Templom Galériában (képzőművészet)
Cukor György: Közvetítési kísérletek – Gvárdián Ferenc utóbbi kiállításai kapcsán (képzőművészet)
Wehner Tibor: Köztéri futamok, a kétezres évek, Magyarország (képzőművészet)
Csontó Sándor: A Kálvin tér szerepe Pest város fejlődéstörténetében (tanulmány)
Ayhan Gökhan: „mindig bekapcsolt állapotban vagyok” – Interjú Balázs Géza nyelvésszel (interjú)
Hernádi Mária: Az átlátszó sík – Angyalok Nemes Nagy Ágnes költészetében, I. rész (tanulmány)
Alföldy Jenő: A teljes lét a lemenő nap fényében – Tornai József: Hirdetve törvényt (kritika)
Horváth Csaba: Grecsó Krisztián: Megyek utánad (kritika)
Sz. Tóth Gyula: Balázs Géza: A pesti nyelv (kritika)
Buda Attila: Lajtai L. László: „Magyar nemzet vagyok” – Az első magyar nyelvű és hazai tárgyú történelemtankönyvek nemzetdiskurzusa (kritika)
Mórocz Gábor: Justh Zsigmond válogatott művei. Szerzői kötetek (kritika)
: Gvárdián Ferenc alkotásai (illusztráció)
: Tilless Béla alkotásai (illusztráció)

október
Dobai Péter: Életem bohózatának hív bohóca voltam; Útrahívás; DP; Lelke magyarnak lett hová, ha volt se? (vers)
Ferenczes István: Veszedelmekről álmodom – 3/3. rész (próza)
Ladik Katalin: Ezüstös lárvaként; A lepedőn hold izzad; Ahogy a szádhoz ér; Érezd, amikor bejövök az ablakon (vers)
Térey János: Sötétben síelni (vers)
Marosi Gyula: Generalisszimusz az Akácfa utcában – 1. rész (próza)
Marosi Gyula: Generalisszimusz az Akácfa utcában – 2. rész (próza)
Zalán Tibor: Alkalmi vers a butaságról (vers)
Villányi László: Merengő; Tweed; Írás (vers)
Szigethy Gábor: B. B., avagy bolsevik bambaságok (kortársalgó)
Zsirai László: Egyszerűsítés
Thimár Attila: Búcsú a dialógustól (kortársalgó)
Sümegi György: Eltakart képek, rejtett életmű – Görgényi István 1956-os sorozata (képzőművészet)
L. Simon László: A kultúra mint erkölcs
Tóth Erzsébet: Birodalmak árnyékában
Darvasi Ferenc: „egész életében a szeretetvágy fűtötte” – Beszélgetés Ács Margittal Mándy Ivánról (interjú)
Szalisznyó Lilla: „Eleven képmása még köztünk jár” – Egressy Ákos és az apai örökség (tanulmány)
Viola Szandra: Létlíra és „tiszta költészet” Zalán Tibor verseiben (tanulmány)
Buda Attila: Hatos Pál: Választott népek és a vereség kultúrája (kritika)
Bartusz-Dobosi László: Halmai Tamás: Az anyagtalan morfológiája; Korszerű mágia; A szeretet kalandja (kritika)
Petrőczi Éva: Sárközi Mátyás: Túl az ezrediken (kritika)
Baán Tibor: Mezey Katalin: Ismernek téged (kritika)
: Görgényi István alkotásai (illusztráció)

szeptember
Bálint Tamás: Lávsztori – II/2. rész: Szemtől szemben (vers)
Borbély András: Parasztavantgárd (vers)
Szeles Judit: Távolság (vers)
Ferenczes István: Veszedelmekről álmodom (próza)
Ferenczes István: Veszedelmekről álmodom (próza)
Pauljucsák Péter: Az erdő (vers)
Török László Dafti: Lélekdongák (vers)
Szigethy Gábor: Közölni vagy nem közölni? (kortársalgó)
Kabdebó Tamás: A népességről (kortársalgó)
Molnár Miklós: „Szívig lobbanó rajzolat” – Búcsú Tábori Ottótól (nekrológ)
Antall István: Ős korszerűség – Rostás Beáta kő (kemény) szobrászata (képzőművészet)
Onagy Zoltán: Grádéi hajnalok Zalán Tiborral – Harminc és negyven közt (beszélgetés)
Pomogáts Béla: A krónikás erkölcse – Búcsú Dobos Lászlótól (tanulmány)
Tanos Márton: Saul titkai – Vázlat egy regény narrációjának megfejtéséhez (tanulmány)
Bornemissza Ádám: „Engem megtalált a dzsessz” – Beszélgetés Barcza Horváth József bőgőssel (beszélgetés)
Csík Mónika: Nagymosás után – Friss női hangok a vajdasági magyar irodalomban (kritika)
Szakolczay Lajos: Székely Csaba: Bányavidék (kritika)
Németh István Péter: Bartusz-Dobosi László: Egy élet térképe – Tüskés Tibor pályaképe (kritika)
Sándor Zoltán: Kovács Jolánka: Jajistenem (kritika)
: Rostás Bea Piros alkotásai (illusztráció)

július–augusztus
Ágh István: Harang-idéző (vers)
Ferenczes István: Veszedelmekről álmodom – I/1. rész (próza)
Ferenczes István: Veszedelmekről álmodom I. (próza)
Fenyvesi Ottó: Halott vajdaságiakat olvasva (vers)
Balázs Attila: Magyar Fauszt – (az ördög színjátékából) (próza)
Lászlóffy Csaba: Új metamorfózis; A meg nem nyugvás ígérete (vers)
Fellinger Károly: János ki-; Jánosnak sírhatnékja van, (vers)
Czigány György: Akarsz-e játszani?
Serfőző Simon: Ne engem emlegessen; Otthon voltam; Tiétek (vers)
Szigeti Lajos: Számvetés; Széllel szembe (vers)
Szálinger Balázs: Becsvölgye – Színmű egy felvonásban, 1. rész (szinmű)
Szálinger Balázs: Becsvölgye – Színmű egy felvonásban, 2. rész (szinmű)
Szálinger Balázs: Becsvölgye – Színmű egy felvonásban, 3. rész (szinmű)
Novotny Tihamér: Expresszív anyaghasználatok, szent matériák és tárgyak, konstruktív ösztönök – Megyer Márta és Bogdándy Zoltán Szultán művészetéről (képzőművészet)
Szigethy Gábor: Sűrített múltidő (kortársalgó)
Pomogáts Béla: Pap Károly Jézusa (tanulmány)
Kosztolánczy Tibor, Nemeskéri Erika: „Kámpec irodalom” – Válogatás Tersánszky Józsi Jenő és a Nyugat folyóirat levelezéséből (tanulmány)
Tóbiás Áron: Erdély öröksége – Beszélgetés Kós Károllyal (beszélgetés)
Murádin Jenő: A sziklába álmodott Ady-portré (tanulmány)
Mayer Erzsébet: A kopár és a terméketlenné tett föld – Háborús nyomok T. S. Eliot és néhány kortárs női író alkotásaiban (tanulmány)
Bornemissza Ádám: „az ilyen pillanatokért gyakoroltam” – Beszélgetés Birta Miki dzsesszgitárossal (beszélgetés)
Szakolczay Lajos: „Fejükön a Halál fehér glóriája” – Az I. világháborús versek antológiáiról (kritika)
Bereti Gábor: A korszerűségi verseny – Serfőző Simon: Világfa (kritika)
Pécsi Györgyi: Ágh István: Szavak honvágya (kritika)
Thimár Attila: Térey János: Moll (Újabb versek 2006–2012) (kritika)
Tallós Péter: Rott József: A ragaszkodás mámora (kritika)
: Megyer Márta művei (illusztráció)
: Bogdándy Zoltán Szultán művei (illusztráció)

június
Becsy András: A bolond; Verkli (vers)
Karácsonyi Zsolt: A szép, a jó és a rút (vers)
Podmaniczky Szilárd: Most élsz III. (próza)
Kelecsényi László: Emléked leszek (próza)
Tóth László: Tél a Felső-Csallóközben; Ecce; Wittgenstein szóvivője (vers)
Ferdinandy György: A baumeister családja (próza)
Kollár Árpád: Sovány folyó; Balladám; Balladám (vers)
Lackfi János: Két Csontváry-dal (vers)
L. Simon László: Reggelente; Utazás; Remény (vers)
Zelnik József: Óda a hazához. Odahaza (próza)
Szigethy Gábor: Egypercesek Ruttkai Évának (kortársalgó)
Eörsi László: Az Országos Nemzeti Bizottság, 1956 – Bolla Dezső, Dénes György és Tóbiás Áron visszaemlékezése (interjú)
Ölveczky Gábor: Malevics négyzete (Két évtized képinterpretációi) – Tóth Csaba festőművész révkomáromi kiállításáról (képzőművészet)
Tóth Csaba: Magyarország alulnézetben – A Gyulai Művésztelep leíró, megörökítő valóságszemlélete, Tóth Tibor szellemi kisugárzása és hagyatéka (képzőművészet)
Tóbiás Áron: Megmentett hangszalagok – A megálmodott Magyarország (tanulmány)
Tóbiás Áron: Nyugtalanító örökség – Beszélgetés Jékely Zoltánnal (beszélgetés)
Antall István: Az életút legendásan szabad verse – Ratkó József lépcsőfokai (beszélgetés)
Zsille Gábor: Arany János és egy lengyel király (tanulmány)
Bornemissza Ádám: Azt nem lehet, hogy „kicsit dzsessz” – Beszélgetés Bágyi Balázs dzsesszdobossal (beszélgetés)
Vasy Géza: Homo episodicus – Temesi Ferenc: Apám (kritika)
Horváth Csaba: Bereményi Géza: Vadnai Bébi (kritika)
Doboss Gyula: Hann Ferenc: A Sajna de Mahorkai vacsora – Válogatott művészeti írások és versek (kritika)
Szakolczay Lajos: Gyurkovics Tibor – Gyurkovics Györgyi: Arcomat ne feledd el (kritika)
Pécsi Györgyi: Orbán János Dénes: Sándor vagyok én is…; Alkalmi mesék idegbeteg felnőtteknek (kritika)
: Gyulai Művésztelep alkotóinak munkáiból (illusztráció)
: Tóth Csaba alkotásai (illusztráció)

május
Markó Béla: Családfa; Phantasia (vers)
Horváth Péter: Kedves Isten! – regényfejezet (próza)
Tarbay Ede: Őzbőr-zakó; M. D. mester; Sorsfogyás (vers)
Filip Tamás: Vasárnap; Sokan (vers)
Szántó T. Gábor: Kafka macskái (próza)
Báger Gusztáv: AGORA – levél fiamnak (vers)
Lukáts János: A lázongó ritter (próza)
Halasi Zoltán: X (vers)
Szigethy Gábor: Szindbád, a hajós – Huszárik Zoltán (kortársalgó)
Novotny Tihamér: Teremtés- és alkotás-párhuzamok – Budaházi Tibor és Székács Zoltán kiállításáról (képzőművészet)
Sümegi István: Bébé szerelmei – Szeretet, szerelem és erotika Ottlik műveiben, 1. rész (tanulmány)
Sümegi István: Bébé szerelmei – Szeretet, szerelem és erotika Ottlik műveiben, 2. rész (tanulmány)
Farkas Gábor: A szakrális versbeszéd módozatai Szilágyi Domokos költészetében (tanulmány)
Thimár Attila: Bővülő lehetőségek a nemzetközi könyvvásárokon – Beszélgetés Hatos Pállal, a Balassi Intézet főigazgatójával (beszélgetés)
Bornemissza Ádám: Ez a zene robban – Beszélgetés Pintér Zsolt bluegrassmuzsikussal (beszélgetés)
Elek Tibor: Az örökség aktualizálása – Markó Béla: Csatolmány (kritika)
Horváth Csaba: „Egy kis univerzum ez a mélygarázs” – Háy János: A mélygarázs (kritika)
Vasy Géza: Anyaság, természet, kert – Mátyus Aliz: Megkésett tavasz, el se jött tél (kritika)
Csuday Csaba: Takács Zsuzsa: Tiltott nyelv (kritika)
Tar Patrícia: Jakab-Köves Gyopárka: A konokok (kritika)
Szakolczay Lajos: Gosztola Gábor: A szépség kutatása; Beköttetett az elménk (kritika)
Lami Pál: Czakó Gábor: Hitemről (kritika)
: Budaházi Tibor alkotásai (illusztráció)
: Székács Zoltán alkotásai (illusztráció)

április
Fenyves Marcell: Sakkleves; Harminc érv után; Fényes Káin (vers)
Vári Fábián László: Vásártér (próza)
Tőzsér Árpád: Letkiss; Möbius-tél (vers)
Csabai László: Vigasztalás (próza)
Bertók László: Firkák a szalmaszálra (vers)
Szöllősi Mátyás: Purgatórium (vers)
Bartusz-Dobosi László: Szigligeti istenek (próza)
Varga Imre: Ruháink; Rím Erik danái (vers)
Novotny Tihamér: Utak az ég alatt – Ghyczy György űvészetéről (képzőművészet)
Szakolczay Lajos: A lét tengerébe forgatva – Bencsik János kiállítása (képzőművészet)
Szigethy Gábor: Vilcsi (kortársalgó)
Monostori Imre: „A bűn az, hogy az ember sok a világnak” – Németh László drámaírói munkássága, II. rész (tanulmány)
Kosztolánczy Tibor: „Az emberélet útjának felén” – Babits Mihály 1918–1919-ben, avagy egy levelezéskötet tanulságai (tanulmány)
Tar Ildikó: Élet és halál között – avagy mi vált meg minket életre és halálra? – Szappanos Gábor metafizikája (tanulmány)
Bornemissza Ádám: A hallgatóban fejeződik be a zene – Beszélgetés Rieger Attila dzsesszgitárossal (beszélgetés)
Alföldy Jenő: Emberek, fák, sorsok – Tamás Menyhért: Évgyűrűk olvasata; Móser Zoltán – Tamás Menyhért: Holtak vigasza (kritika)
Rózsafalvi Zsuzsanna: Három kötet Tormay Cécile-ről – Kollarits Krisztina: Egy bujdosó írónő; „…nem csak a magam terhét hordom…” – Tormay Cécile és a Napkelet; Tormay Cécile-emlékkonferencia (kritika)
Vasy Géza: Reflexiók egy kismonográfiához – Németh György: A József Attila Kör története (kritika)
Sándor Zoltán: Csík Mónika: Hattyúnyakú (kritika)
Sárközi Mátyás: Embert ültettél a nyakunkra – Kitelepítve Mikófalvára (kritika)
: Ghyczy György alkotásai (illusztráció)
: Bencsik János alkotásai (illusztráció)

március
Ferenczes István: Brave new world (vers)
Ungváry Zsolt: A teszt (próza)
Tornai József: Aszteroida-gyerekek (vers)
Aczél Géza: (szino)líra – Torzószótár (vers)
Harag Anita: Indigó; A világ leghosszabb hajú nője (próza)
Nagy Gábor: A Perint Panzióban; Teázó vízipipával (vers)
Lehoczky Ágnes: Írkák egy talált jegyzetfüzetbe (próza)
Tőzsér Árpád: Exitus letalis – de a fürj mi helyett? – Naplójegyzetek 2005-ből (napló)
Szigethy Gábor: 1989. március 12. (kortársalgó)
Sípos László: Festői egzisztencializmus – Jovián György művészetéről (képzőművészet)
Novotny Tihamér: Az útirány beütése: „párhuzamos dimenziók, avagy: szeretni – annyira magányos műfaj!” – Hudák Mariann Maja képzőművész kiállítása (képzőművészet)
Onagy Zoltán: Egyre kijjebb tolni a határokat – Beszélgetés András Sándorral az ötvenes évekről (beszélgetés)
Monostori Imre: „A bűn az, hogy az ember sok a világnak” – Németh László drámaírói munkássága, I. rész (tanulmány)
Falusi Márton: A művészet üdvözülése és elkárhozása (tanulmány)
Vasy Géza: Egy korszak irodalompolitikája (tanulmány)
Bornemissza Ádám: Inkább szarkazmusnak mondanám – Beszélgetés Vas Zoli blueselőadóval (beszélgetés)
Papp Endre: Alteregó, ego, go! – Válságértelmezések: Gróh Gáspár, Bogár László, Falusi Márton könyveiről (kritika)
Pethő József: A jó értelemben vett színesség – Mérleg és eszmecsere Márairól (Szerk.: Czetter Ibolya) (kritika)
Baán Tibor: Páskándi Géza-emlékkonferencia, Nagy Gáspár-emlékkonferencia (kritika)
Handó Péter: Tornai József: Az esztétikai nihilizmus (kritika)
Pienták Attila: Kiss Gy. Csaba: Nemzetek és előítéletek (kritika)
Pécsi Györgyi: Molnár Vilmos: Az ördög megint Csíkban (kritika)
Varga Mária: Márai Sándor: Hallgatni akartam (kritika)
: Hudák Mariann Maja alkotásai (illusztráció)
: Jovián György alkotásai (illusztráció)

február
Térey János: Spontán privatizáció-dal – betét Dargay Marcell és Gulyás Márton Korrupció című operájába (vers)
Jámborné Balog Tünde: A Sellő (próza)
Ágh István: Bárcsak tovább segítené; Készülhetek halálomra; Kéne annyi szenvedély (vers)
Tandori Dezső: Már-nem is; Rapszódia Ágh István összegyűjtött verseinek megjelenése-örömével; „S Pista, tudod…” (vers)
Szakács István Péter: Vallomás (próza)
Vári Fábián László: Buján gomolygó; Az alagút végén; Északi románc (vers)
Finta Éva: Két arc
Papp Tibor: Cs. Szabó László ünnepi Megkörnyékezése (interjú)
Szakolczay Lajos: Eleitől fogva – Giczy János kiállítása a Sopronbánfalvai Kolostorban (képzőművészet)
Novotny Tihamér: „A Lélek Szigete” – Karsch Manfred kiállítása (képzőművészet)
Szigethy Gábor: Végenincs történetek 12. – Mikor tartóztatták le Darvas Ivánt? (kortársalgó)
Szigeti Csaba: A kettészelt semmi toposza Kosztolányi Dezsőnél és ma (tanulmány)
Bengi László: A kompozíció ereje – Alakok és Esti Kornél (tanulmány)
Fábián (T.) László: Édes Anna-legendárium – Kosztolányi korrajza és politikai reflexiói az Édes Anna című regénye kapcsán (tanulmány)
Murádin Jenő: Lukács doktor léleklátásai (képzőművészet)
Monostori Imre: Új szintézis a népi mozgalomról – Papp István: A magyar népi mozgalom története 1920–1990 (kritika)
Hörcher Eszter: Zsávolya Zoltán: Égi Rozi ideje (kritika)
Kollarits Krisztina: Szilágyi Zsófia: Móricz Zsigmond (kritika)
Suhai Pál: Kemsei István: A vakond feljön (kritika)
Szabó Krisztián: Cserna-Szabó András: Szíved helyén épül már a Halálcsillag (kritika)
: Karsch Manfred alkotásai (illusztráció)
: Giczy János alkotásai (illusztráció)

január
Sigmond István: Embernek csúfoltak (próza)
Pollágh Péter: Frontkatonák (vers)
Hétvári Andrea: Faragott (vers)
Bene Zoltán: Hétköznapi hősök (próza)
Szentmártoni János: Palotaforradalom (vers)
Falusi Márton: Fekszed ágyamat (vers)
Király Levente: Utolsó gondolat; A kegyelemről (vers)
Pál Dániel Levente: Zóna (vers)
Szigethy Gábor: Bamba cenzorok (kortársalgó)
Kicsi Sándor András: Betűk és keresztek
Bornemissza Ádám: Egyszerűség, állandóság, blues – Beszélgetés Pribojszki Mátyás szájharmonikással (beszélgetés)
Szakolczay Lajos: Költő a Hajszálhídon – Határ Győző első lírakorszaka (tanulmány)
Cukor György: A Magyar Mónika – Sz. Szőcs Géza művészházaspár – Soproni noteszlapok (képzőművészet)
Kabdebó Tamás: Határ Győzőt keresem – Merítések egy barátság kútjából
Szász László: Gnómák és gnómok – Sigmond István: Isten is gyónni szeretne valakinek (kritika)
Gróh Gáspár: Őrizni és változtatni – Kodolányi Gyula: Szóló hangra (kritika)
Nagy Gábor: A betöltetlen hely – Wodianer-Nemessuri Zoltán: Végvidék (kritika)
Pienták Attila: Minden mindennel összefügg – Szávai Géza: Csodálatos országokba hoztalak (kritika)
Pécsi Györgyi: Balázs Attila: Pokol mélyén rózsakert (kritika)
Bíró Gergely: Oravecz Imre: Kaliforniai fürj (kritika)
Németh István Péter: Zene, zene, zene – Kocsis Zoltánnal beszélget Simon Erika (kritika)
Báger Gusztáv: Kelemen Erzsébet: Getszemáni magány (kritika)
Ács Margit: Zelei Miklós: Situs inversus – Az Isten balján (kritika)
Zászkaliczky Zsuzsanna: Olescher: Sommaire 60/30 (kritika)
Tálos Barbara: Simon Márton: Polaroidok (kritika)
: Magyar Mónika alkotásai (illusztráció)
: Sz. Szőcs Géza alkotásai (illusztráció)

2013


december
Acsai Roland: Gyümölcsdenevérek (vers)
Csehy Zoltán: Egy Falstaff-monológ (vers)
Dobozi Eszter: Hallod még? (vers)
Fekete Vince: Pusztító spirál (vers)
Jász Attila: nyúlnak az árnyak. Daid&Ikar (vers)
Kiss Judit Ágnes: Virrasztás (vers)
Papp Tibor: én vagyok én, te vagy a tűz (vers)
Péntek Imre: Pokolba kísérhet (vers)
Reményi József Tamás, Tarján Tamás: Versparódiák (vers)
Szálinger Balázs: (Ez az élet egy…) (vers)
Tandori Dezső: Arany közép, új ily pont (vers)
Tatár Sándor: …átkom nem(?) mennydörög… (vers)
Tóth László: Verjed, pengesd (vers)
Zalán Tibor: Elmenőben (vers)
Péter László: Tejtestvéreink – Négy férfi (esszé)
Hajnal Juliska Musu: Édesapám Magyarországon ismeretlen művei elé… (képzőművészet)
Dékány István, Sümegi György: „Az a kedvencem, amivel megbíznak” – Római beszélgetések Hajnal Jánossal (képzőművészet)
Szász László: A küszöblét motívumai – Gárdonyi Géza és Az öreg tekintetes (tanulmány)
Hatos Pál: Kultusz, kritika és nemzedéki lázadás – Szekfű Gyula és A száműzött Rákóczi (tanulmány)
Alföldy Jenő: „Mert feltámadni éppolyan nehéz” – Megemlékezés Nemes Nagy Ágnesről (tanulmány)
Zsille Gábor: Balassi Lengyelországban (tanulmány)
Szigethy Gábor: Végenincs történetek 11. – Egypercesek Latinovits Zoltánnak (kortársalgó)
Pomogáts Béla: Válasz Herdernek és Adynak – Illyés Gyula 1977-es tanulmánya (tanulmány)
Rónay László: Szív és ész – Illyés Gyula lírája (tanulmány)
Sturm László: Az üdvkereső racionalista – Illyés Gyula: Ráadás élet (Válogatott és kiadatlan versek) (kritika)
: Hajnal János alkotásai (illusztráció)

november
Thimár Attila: Metropolisz – hátország nélkül
Dalos Margit: Beutalóval (próza)
Juhász Ferenc: Hárfaember (vers)
Ferdinandy György: Három haza (próza)
Bertók László: Firkák a szalmaszálra (vers)
Dobai Péter: Ami folyamatosan létezik, Az is Egyszeriségében nyilvánul meg (vers)
Vasadi Péter: Ó, Happy Day… (vers)
Nagy Koppány Zsolt: Ősztöndi beszéd (próza)
Tóbiás Áron: Rácsok mögött – A megtorlásról, ahogyan én átéltem (visszaemlékezés)
Egyed Emese: Házavató (vers)
Zalán Tibor: Antik áttűnések (vers)
Saly Noémi: Két vendégszerető magyar úr (tanulmány)
Sinkó István: Folyamatos szentivánéj – Beszélgetés Lajta Gábor festőművésszel (képzőművészet)
Buda Attila: Inkább azt, ami össze, nem pedig azt, ami szét (tanulmány)
Bornemissza Ádám: Tízezer budapesti cimbalom – Schunda V. József cs. és kir. udvari Hangszergyára (tanulmány)
Gelencsér Gábor: Apropó, Budapest – Jancsó Miklós és Szabó István (fő)városképe (tanulmány)
Lugosi Lugo László: Budapesti művészek és műtermek (képzőművészet)
Tőzsér Árpád: Életkérdések Lengyel Péter Cseréptörés című művében (esszé)
Czakó Gábor: Kettő, három, öt, hét – Az Alsó-világi-kereskedőként, Felső-világi-kereskedőként ismert fejedelemhős regéje (esszé)
Bartusz-Dobosi László: Bertók László: A hetedik boríték (kritika)
Gábor Sámuel: Kántor Péter: Köztünk maradjon (kritika)
Kolozsi Orsolya: Borbély Szilárd: Nincstelenek (kritika)
Szakolczay Lajos: Major Henrik: Panoptikum (kritika)
Huszár Tamara: Szvoren Edina: Nincs, és ne is legyen (kritika)
Sipos Lajos: Kenyeres Zoltán: Pár percesek – fogalmak, könyvek, kortársak (kritika)
: Lajta Gábor alkotásai (illusztráció)
: Lugosi Lugo László fotói (illusztráció)

október
Ágh István: Bújócska-játék; Isteni szarvasbogár; Új tüntetők (vers)
Tari István: Piros-fehér-zöld (esszé)
Tornai József: Paul Éluard; Íme, az ige; Mennyi halottnak… (vers)
Tamás Menyhért: Szemem mennyet ölt; A rög példabeszéde (vers)
Halász Margit: A málnárul és egyebekrül (próza)
Kurucz Gyula: Törpék és mikulások (próza)
Serfőző Simon: Kézbe a légkalapácsokkal!; Naphosszat; Észrevettem (vers)
Restár Sándor: már megint a „mintha” (vers)
Szamos Miklós: Az újszilvási sündisznó (próza)
Péntek Imre: A vidéki költők; Szavak keresztje (vers)
Konczek József: Egy régi alkonyat (vers)
Borsi Bálint: Ismeretlen; Szótlanul (vers)
Szigethy Gábor: Végenincs történetek 10. – Az ismeretlen rajongó (kortársalgó)
Bodonyi Emőke: Ég-Föld áthatása – Gondolatok Pirk László képeiről (képzőművészet)
Novotny Tihamér: Szakrális laikusok? – Szarka Tamás és P. Boros Ilona kiállításai (képzőművészet)
Szepesi Attila: Berzsenyi Dániel
Z. Kovács Zoltán: Berzsenyi és Kölcsey: egy kapcsolat rövid története (tanulmány)
Veres Miklós: Herczeg 150 – A verseci magyarok, svábok, szerbek emlékezete 1848–49-ről (tanulmány)
Bornemissza Ádám: „Borzasztóan örülök, ha valakit érdekel, amit csinálok” – Beszélgetés Gyémánt Bálint dzsesszgitárossal (beszélgetés)
Sturm László: Kalászlatok a nemzeti irodalomtudomány mezein – Kulin Ferenc: Küldetéstudat és szerepkeresés; Fábri Anna: Mi ez a valósághoz képest?; Papp Endre: Azonos önmagával (kritika)
Rózsafalvi Zsuzsanna: Fráter Zoltán: Hagyomány, hatás, iszony (kritika)
Kelemen Lajos: Juhász Ferenc: A Pegazus istállói (kritika)
Bába Tibor: Novák Valentin: Páternoszter (kritika)
Bondár Zsolt: Krusovszky Dénes: A felesleges part; Farkas Wellmann Éva: Az itt az ottal (kritika)
Bakonyi István: Szakolczay Lajos: Sorsszerűség, álom, etika (kritika)
: Szarka Tamás alkotásai (illusztráció)
: Pirk László alkotásai (illusztráció)
: P. Boros Ilona alkotásai (illusztráció)

szeptember
Papp Tibor: sirató akro-telesztikon (vers)
Ferenczes István: Veszedelmekről álmodom – II/1. rész (próza)
Ferenczes István: Veszedelmekről álmodom – II/2. rész (próza)
Pienták Attila: A szombati hírek (vers)
Deres Kornélia: Ráncgyár; Dél (vers)
Gunda-Szabó Dóra: Olaj és vászon (vers)
Nagypál István: New Yorkból; Puszcza Niepołomice; Férfiakt, olaj, vászon, 2012 (vers)
Thimár Attila: Túrógombóc fagyosan (próza)
Ughy Szabina: Új hazák; Távolsággyakorlatok (vers)
Tinkó Máté: Mandarin szerint; Szolgalélek, körtánc (vers)
Pauljucsák Péter: Epilógus; demorál (vers)
Zsidó Ferenc: Huszonnégy (próza)
Novotny Tihamér: Egy meg egy az három – Zöld-(vörös/piros). Nemes László festőművész újabb képeiről (képzőművészet)
Szigethy Gábor: Végenincs történetek 9. – Honthy Hanna vallomása (kortársalgó)
Soltész Márton: „Szelíd lázadás az érvényes norma ellen” – Bevezető gondolatok Csalog Zsolt Cseréptörés-kritikájához (tanulmány)
Kelemen Erzsébet: A cselekvő várakozás imája – L. Simon László (csak a csönd…) című prózaverse (tanulmány)
S. Lackovits Emőke: Magyar felekezeti viszonyok – Kósa László: Művelődés, egyház, társadalom (kritika)
Alföldy Jenő: Bertha Zoltán: Sorsmetszetek (kritika)
Borcsa János: Zsidó Ferenc: Laska Lajos (kritika)
Kappeller Rita: Ritmikai és retorikai tradíció a kortárs magyar lírában (kritika)
Nemesné Matus Zsanett: Sándor István: Író és társadalom (kritika)
Bíró Gergely: Győrffy Ákos: Haza (kritika)
: Nemes László alkotásai (illusztráció)
: MAMŰ, Időfüggések, 2013 (illusztráció)

július–augusztus
Bogdán László: Vaszilij Bogdanov: Vigadjunk tehát – Találkozások egy magyar költővel (vers)
Vári Fábián László: Vásártér – Részletek egy készülő regényből (próza)
Gál Sándor: A jel;A hajnal; A szombat; A fénytörés; A nagypéntek; Az orgonaillat; Az ital (vers)
Kulcsár Ferenc: Szülötte nyelv, szülő anya (vers)
Grendel Lajos: Harmadik fejezet (próza)
Markó Béla: In contumatiam; In contumatiam; Ébrenlét; Rések; Haladék (vers)
Lászlóffy Csaba: Valaki más (vers)
Ferenczes István: Veszedelmekről álmodom – I/1. rész (próza)
Ferenczes István: Veszedelmekről álmodom – I/2. rész (próza)
Ferenczes István: Veszedelmekről álmodom – I/3. rész (próza)
Térey János: „A szemeddel mi történik a földben?” – Jékely-érme
Szigethy Gábor: Főhajtás LVI. – Bock Cuvée, 1992 (kortársalgó)
Ferdinandy György: Gondolatok a műfordításról (kortársalgó)
Novotny Tihamér: Mozaikképek és rasztermodulok – Varga-Welther Júlia művészetéről (képzőművészet)
Lajta Gábor: Csernus Tibor első párizsi éve – Beszélgetés Csokits János íróval (képzőművészet)
Vasy Géza: Marsall László pályaképe – 1933. november 3 – 2013. június 25. (tanulmány)
Cseke Péter: A tiszta gondolat, a tiszta stílus szerelmese – Szabó Zoltán értékszemlélete, 1. rész (tanulmány)
Cseke Péter: A tiszta gondolat, a tiszta stílus szerelmese – Szabó Zoltán értékszemlélete, 2. rész (tanulmány)
Pomogáts Béla: A nyugati magyar irodalom a hatvanas években (tanulmány)
Szakolczay Lajos: Kronosz vonagló teste – Az erdélyi magyar irodalom a hatvanas évek első felében (tanulmány)
Berki Artúr Imre: „Nem annyira érdekel a koszorúsköltő-imidzs” – Interjú Lovasi Andrással (interjú)
Rónay László: Mint a hattyú… – Márai Sándor: Napló 1961–1963 (kritika)
Zelei Miklós: Hazajutni! – Markovits Rodion: Aranyvonat (kritika)
Szántó F. István: Egy szabadon metaforizáló világ(f)i – Albert Pál: Alkalmak, 2 (kritika)
Pécsi Györgyi: Potozky László: Áradás; Nappá lett lámpafény (kritika)
Pécsi Györgyi: Várady Emese: Tartozás (kritika)
Pécsi Györgyi: Lőrincz György: A szív hangjai (kritika)
Szász László: Lőrincz György: Isten köve (kritika)
Kemsei István: Lövétei Lázár László: Zöld (kritika)
Csuday Csaba: Markó Béla: Festékfoltok az éjszakán (kritika)
Bereti Gábor: Németh Zoltán: A posztmodern magyar irodalom hármas stratégiája (kritika)
Sándor Zoltán: Gion Nándor: Véres patkányirtás idomított görényekkel (kritika)
: Csernus Tibor alkotásai (illusztráció)
: Varga-Welther Júlia alkotásai (illusztráció)

június
Becsy András: Vége a régi időknek; Szökés Budára; A vágy (vers)
Győri László: Hűlt helyén farkasoknak; A nap (vers)
Kiss Judit Ágnes: A Mumus; Gyereksírok; Gyöngysor (vers)
Sigmond István: A bohóc; A kétarcú ember; A tetszhalott (próza)
Aczél Géza: (szino)líra – Torzószótár (vers)
Villányi László: A megérkező; A huszár; Az öregedő férfi; A teremtmény (vers)
Sebők László: Reményfok – Az Ismeretlen Beteg feljegyzései (próza)
Molnár Miklós: Apokrif legendák (próza)
Mirtse Zsuzsa: Vissza a feladóhoz (vers)
Payer Imre: ünnepzóna; Tank robajlik vegyesboltba (vers)
Kontra Ferenc: A kitépett hús helyére (próza)
Novotny Tihamér: „Négy kétkezes” (képzőművészet)
Szigethy Gábor: Végenincs történetek 8. – Ismeretlen eredetű könyvek, fényképek, kéziratok (kortársalgó)
Pécsi Györgyi: „Olykor az Isten is hajléktalan”, avagy Az én Miatyánkom – avagy a vers az, amit mondani kell (kortársalgó)
Tandori Dezső: Egy-kis-tömb emlékmozaik: Weöres (esszé)
Markó Béla: Mi van egy rongyszőnyegben? – Egy marék betű Weöres Sándorról (esszé)
Tóth László: „…az idő palánk-lécei mögött” – Újabb feljegyzések a Weöres-naplóból (tanulmány)
Tóbiás Áron: Ellenfényben – Politikailag züllött, emberileg hitvány kalandor (tanulmány)
Bornemissza Ádám: Cowboyokkal körítve eladhatóbbnak tűnt – Beszélgetés Légrády Péterrel (beszélgetés)
Ács Margit: Ahol ember voltunk megszületik – Cseke Ákos: A távol közelében (kritika)
Rónay László: Papp Tibor: Innen el (kritika)
Kemsei István: Rónay László: Az írás erkölcse és erkölcstelensége (kritika)
Szántó Daniella: Jókai Anna: Éhes élet (kritika)
Bába Tibor: Zalán Tibor: Szétgondolt jelen (kritika)
Baán Tibor: Rózsássy Barbara: Túl a sivatagon (kritika)
Buda Attila: Ambrus Zoltán válogatott novellái (kritika)
: Kolozsvári Grandpierre Károly alkotásai (illusztráció)
: Nagy Imre Gyula alkotásai (illusztráció)
: Novotny Béla alkotásai (illusztráció)
: Wágner János alkotásai (illusztráció)

május
Dobai Péter: Le lejjebb alá alább legalább; Belső szőnyegbombázás; Csak a kérdések válaszolnak (vers)
Csuday Csaba: DJ a Paradicsomban (próza)
Csuday Csaba: DJ a Paradicsomban – folytatás (próza)
Fenyvesi Ottó: Penavin tanárnővel Szúnyoghéknál Lendván (vers)
Sajó László: Ház (vers)
Witold Gombrowicz: „Milyen csoda a tollat a markomban fogni” – Napló, 1960 (napló)
Czigány György: Két moll-variáció; Képzelt nyár; Ahol szőlővesszők (vers)
Tatár Sándor: Mi minden lehetetlen…; Pl. egy liliom; exszittyarigmus (vers)
B. Tóth Klári: Földanyák; Öntisztulás (vers)
Domonkos László: Szerémi szerelem (esszé)
Hartay Csaba: Üres tükörbe pillantva; Ő; Amilyennek álmodlak (vers)
Kováts Albert: Kép és mondat – Beszélgetés Tóth Ferencz festőművésszel (beszélgetés)
Szakolczay Lajos: Az angyalokra nyitott ablak – Gutai Magda (1942–2013) (emlékezés)
Gömöri György: Levelezésem Nagy Gáspárral (tanulmány)
Thimár Attila: Ottlik és a vers (tanulmány)
Bornemissza Ádám: A tiszta fotográfia és a blues – Beszélgetés Benkő Imrével és Benkő Zsolttal (beszélgetés)
Kolozsi Orsolya: Fehér Béla: Kossuthkifli (kritika)
Bíró Gergely: Jámborné Balog Tünde: Odette vendégei (kritika)
Varga Mária: Jámborné Balog Tünde: Odette vendégei (kritika)
Baán Tibor: Filip Tamás: Kő, papír, olló (kritika)
Balázs Géza: Hartay Csaba: A jövő régészei (kritika)
Pienták Attila: Gere István: Nem beszélünk csúnyán (kritika)
: Tóth Ferencz alkotásai (illusztráció)

április
Illyés Gyula: Ostromnapló – 1945. április (napló)
Ágh István: Üdvözlet Juhász Ferencnek (vers)
Bereményi Géza: Vadnai Bébi – Részlet a szerző azonos című, készülő regényéből. 1. (próza)
Bereményi Géza: Vadnai Bébi – Részlet a szerző azonos című, készülő regényéből. 2. (próza)
Berki Artúr Imre: „Az önéletrajz nem a vége felé tart” – Beszélgetés Bereményi Gézával, készülő művei kapcsán (interjú)
Tandori Dezső: Mondjuk (vers)
Tornai József: De te falod az időd; Kilencszer lobbanva égig; Legismeretlenebb, legsötétebb (vers)
Tarbay Ede: A második világháborút túlélő generáció; Kettős megtöretés; Istálló volt (vers)
Murádin Jenő: Kis kolozsvári kultúrhistória (tanulmány)
Monostori Imre: Egy levél Domokos Mátyástól – Születésének 85. évfordulóján (emlékezés)
Németh Magda: A 85 éve született Domokos Mátyásról (emlékezés)
Novotny Tihamér: Tükrök tükreiben – Varga-Amár László „önművészete” (képzőművészet)
Vasy Géza: Az Ottlik-recepció kezdete (tanulmány)
Kosztolánczy Tibor: „Hová tevé boldogtalan fiait?” – Ottlik Géza Iskola a határon című regényének allegorikus jelentéseiről (tanulmány)
Nyilasy Balázs: A Medáliák és az Eszmélet (tanulmány)
Sturm László: Ellentétes tekintetek – Bagi Zsolt, Buji Ferenc, Bunyevácz Zsuzsa könyveiről (kritika)
Tallós Péter: Itt, kukafronton – Tóth Erzsébet: Kőrózsa (kritika)
Buda Attila: Gaál Zsuzsa: A dzsentri születése (kritika)
Pienták Attila: Jenei László: bluebox. kiskerti tabló (kritika)
: Varga-Amár László alkotásai (illusztráció)

március
Illyés Gyula: Ostromnapló – 1945. február (napló)
Illyés Gyula: Ostromnapló – 1945. március (napló)
Bertók László: Firkák a szalmaszálra 8. (vers)
Lövétei Lázár László: „Veronál” helyett (vers)
Fekete Vince: Széljegyzetek – Dsida Jenő: Tíz parancsolat (vers)
Halász Margit: A Vidróczki-kódex (próza)
Miklya Zsolt: A szavak is (vers)
Papp Attila Zsolt: A bolygó nevet talál; Az If-szigetek; A belső óriás (vers)
Bene Zoltán: Civilizált világ (próza)
Csáji Attila: Felülemelkedni a korszerűség kényszerén – Incze Mózes tárlata (képzőművészet)
Szigethy Gábor: Végenincs történetek 7. – Vacsora, nyolckor (kortársalgó)
Czigány György: A vágószoba csendje (kortársalgó)
Király László: Az is bolond, aki komolyzeneszerzőnek áll Magyarországon – avagy a kis magyar koyaanisqatsi (kortársalgó)
Csokonai Attila: Szabadon és elkötelezetten csapongani – Beszélgetés Sárközi Mátyással (interjú)
Ungvári László Zsolt: Hiányjelek a befejezetlen múltból (tanulmány)
Bornemissza Ádám: Nyugodtabb, simább, áttetszőbb – Beszélgetés Juhász Gáborral (beszélgetés)
Sipos Lajos: Magántörténet és köztörténelem – Kaffka Margit: A lélek stációi; Napló; Lírai jegyzetek egy évről (kritika)
Tarján Tamás: Pályakép a katonaládából – Komáromi Gabriella: Lázár Ervin élete és munkássága (kritika)
Vasy Géza: Még van emberi arcuk – Marosi Gyula: A nílusi krokodil (kritika)
Sturm László: Hangulat és megismerés – Dobai Péter: Emlék az ember (kritika)
Gróh Gáspár: A filológia mint anekdota? Holisztikus filológia? – Szörényi László: „Újzélandot választottam ki új hazámul…”; Petrarca Budapesten (kritika)
Kosztolánczy Tibor: Szörényi László: Éljen Kun Béla! Suzy nimfomán (kritika)
: Incze Mózes alkotásai (illusztráció)

február
Oravecz Imre: Összegzés; Naptár (vers)
Jámborné Balog Tünde: Miska néni feltámadása (próza)
Térey János: Őszi hadjárat. Átiratok (vers)
Hász Róbert: Az áruló Vénusz – regényrészlet (próza)
Gyukics Gábor: az utolsó után; tinta; a vihar foga (vers)
Sütő Csaba András: az üvegfúvó; a rokon (vers)
Pál Sándor Attila: Fradi; Itthon (vers)
Pósfai György: Praktikus tanácsok gyerekneveléshez (próza)
Váradi B. László: Zsátár (próza)
Vasadi Péter: Más (vers)
Szigethy Gábor: Főhajtás LIV. – Áts Cuvée, 2003 (kortársalgó)
Kernács Gabriella: „Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket…” – Somogyi Győző művészetéről (képzőművészet)
Albert Zsuzsa: Az éden íze – Beszélgetés Kiss Annával (beszélgetés)
Lengyel András: Cholnoky Viktor antiutópiája (tanulmány)
Németh Tamás: Egy vita margójára – Kölcsey és a kánon (tanulmány)
Németh István Péter: A belvilág jegyzője – Eötvös József katolicizmusa (kritika)
Balázs Géza: Három az egyben – Temesi Ferenc: Bartók (kritika)
Paár Tamás: Temesi Ferenc: Bartók (kritika)
Kollarits Krisztina: Babits Mihály levelezése 1918 –1919 (kritika)
Baán Tibor: Mezei Gábor: függelék. (kritika)
Csuday Csaba: Gyukics Gábor: kié ez az arc (kritika)
Xantus Boróka: Elek Tibor: Állítások és kérdések (kritika)
: Somogyi Győző alkotásai (illusztráció)

január
Horváth István: Előszó – Illyés Gyula Ostromnaplójához
Illyés Gyula: Ostromnapló – 1945. január (napló)
Aczél Géza: (szino)líra – Torzószótár (vers)
Markó Béla: Az olvasás dicsérete; Eltérítés; Valóságirodalom (vers)
Odze György: Megúszni, mindenáron (próza)
Turczi István: Sára és Azrael: a testvérek találkozása (próza)
G. István László: Ötvenkilencedik védőbeszéd; Hatvanadik védőbeszéd (vers)
Tóth László: Ősz van. Alszik a gangon; Labdázó; Húsomba vájja; Lézengők (vers)
Zsolnai György: meghívó; rövidhír; közlemény; cáfolat; nyilatkozat (vers)
Horváth Péter: M. S. – A nyomdászmester (próza)
Novotny Tihamér: Ars Sacra – Három kiállítás kapcsán (képzőművészet)
Szigethy Gábor: Végenincs történetek 6. (kortársalgó)
Ekler Andrea: Németh László és a Napkelet (tanulmány)
Kántor Lajos: Lászlóffy Aladár dolgozatai (tanulmány)
Cseke Péter: Dsida Jenő, a Pásztortűz-szerkesztő (tanulmány)
Kolozsy-Kiss Eszter: Nagyapa-idéző – Kiss Tamás (1912–2012) emlékére (emlékezés)
Vilcsek Béla: A senki földjén létezés nyugtalansága – Tóth László (ott)hontalan (itt)honossága I. (tanulmány)
Vilcsek Béla: A senki földjén létezés nyugtalansága – Tóth László (ott)hontalan (itt)honossága II. (tanulmány)
Rónay László: A beilleszkedés nehézségei – Márai Sándor: A teljes napló 1957–1958 (kritika)
Sturm László: Varga Imre: Mielőtt kimondaná (kritika)
Bartusz-Dobosi László: Sárosi István: Veszedelmes – sms – viszonyok (kritika)
Kelemen Lajos: Iancu Laura: Kinek a semmi a mindene (kritika)
: Aknay János alkotásai (illusztráció)
: Az Ars Sacra kiállítás alkotásaiból (illusztráció)
: ef Zámbó István alkotásai (illusztráció)
: Tábori Csaba alkotásai (illusztráció)

2012


december
Pécsi Györgyi: Kortárs költőverseny 2012
Csehy Zoltán: A hiányban – Kortárs költőverseny (vers)
Dobozi Eszter: Por meg pára – Kortárs költőverseny (vers)
Fekete Vince: Hiány – Kortárs költőverseny (vers)
Gáti István: Egy kőangyal panaszai – Kortárs költőverseny (vers)
Ladik Katalin: Fénybelövés – Kortárs költőverseny (vers)
Reményi József Tamás, Tarján Tamás: Versparódiák – Kortárs költőverseny (vers)
Sajó László: A’ töményhez – Kortárs költőverseny (vers)
Térey János: Donatus Redivivus – Kortárs költőverseny (vers)
Vári Fábián László: Ha majd a halál – Kortárs költőverseny (vers)
Zalán Tibor: Röpke őszi havak röpte – s a kocsi megáll – Kortárs költőverseny (vers)
Kemény István: Mikor volt 1912? – Pár szó egy nagy korosztályról Ernst Lajos élete és halála kapcsán (emlékezés)
Háy János: Lajoska élete – Ernst Lajos emlékezete (emlékezés)
Szávai Géza: A Nílus forrása Szentendrénél – Ernst Lajos emlékezete (emlékezés)
Saly Noémi: Böske levele – Ernst Lajos emlékezete (emlékezés)
Gáspár György: Tornai József köszöntése – Pesszimizmus és optimizmus között. A 85 éves költővel Gáspár György beszélget (beszélgetés)
Alföldy Jenő: Mi mindennel? – Tornai József: A semmi ellen. Versek (kritika)
Fáy András: Ifj. Fáy Aladár grafikusművész, lelkipásztor és nyomdász emlékezete, élete és munkássága (képzőművészet)
Szigethy Gábor: Végenincs történetek 5. – „Ha majd jobban leszek, elmesélem…” (kortársalgó)
Bónus Tibor: A perspektíva igazság(talanság)a – olvasás és tanúságtétel – Szegedy-Maszák Mihály: Kosztolányi Dezső, 1. rész (kritika)
Bónus Tibor: A perspektíva igazság(talanság)a – olvasás és tanúságtétel – Szegedy-Maszák Mihály: Kosztolányi Dezső, 2. rész (kritika)
Pomogáts Béla: Reformtörekvések Erdély szellemi életében (tanulmány)
Rózsafalvi Zsuzsa: Egy elfeledett polémia Schöpflin irodalomtörténete ürügyén (tanulmány)
Horváth Csaba: A múltat végképp elviselni – Grendel Lajos: Négy hét az élet (kritika)
Borcsa János: Bálint Tamás: Visszaút a fekete folyón (kritika)
Oláh János: Isten horga (vers)
: Ifjabb Fáy Aladár alkotásai (illusztráció)

november
Karácsonyi Zsolt: Hamlet a túli tárlaton (vers)
Turczi István: Nagy a világ, jut benne hely mindenkinek – Részlet a Marokkóban a beteg párnája alá mindig tesznek tőrt című készülő regényből. (próza)
Papp Tibor: után gután; harmat; gesztenyelevél (vers)
Pollágh Péter: 2012; Akcentus a Dédi (vers)
Falusi Márton: Húsz és harminc között (vers)
Apró István: Egy kései szó – Posztumusz levélféle és diskurzus Herceg Jánoshoz Baranyánkról és amerre a szálak futnak… (esszé)
Sándor Zoltán: Tartozás (próza)
Korpa Tamás: Skótkockás (vers)
Follinus Anna: Ahogy ereidet (vers)
Fecske Csaba: Rekviem; Szegény Emus (vers)
Ferdinandy György: Gömörország (próza)
Thimár Attila: Egy világváros arcai (jegyzet)
Császtvay Tünde: Nuditások szent borzalma – Fringiakötés a prostitúció ellen a 19. század utolsó harmadában és a századfordulón (tanulmány)
Fáy András: Idősebb Fáy Aladár festőművész emlékezete, élete és munkássága (képzőművészet)
Tóth Klára: Tiszta Amerika – Az eltűnt mozik nyomában (tanulmány)
Bornemissza Ádám: „Boros, bolond szivemnek vére” – Kocsmazene Budapesten (tanulmány)
Feledy Balázs: Megszűnő galériák – születő galériák – Kórkép – korkép a kortárs képzőművészet bemutatási lehetőségeiről (képzőművészet)
Wehner Tibor: Másolatok, telített és üres szoborhelyek városa – Szobor el- és áthelyezési abszurditások Budapesten (képzőművészet)
Alföldy Jenő: Magyarságversek szordínóval és anélkül Kálnoky László költészetében – A költő születési centenáriumán (tanulmány)
Hász Erzsébet: Vincze Ferenc: Hagyományok terhe (kritika)
Kemsei István: Tárnok Zoltán: Az ötödik égtáj (kritika)
Szántó Daniella: Kolozsvári Papp László: A diák utolsó története (kritika)
Szőke Katalin: Füzi László: Kötések, szakadások (kritika)
Thimár Attila: Kiss Gy. Csaba: Hol vagy, hazám? – Kelet-Közép-Európa himnuszairól (kritika)
Csuday Csaba: Kodolányi 70: Szárnysuhogás, avagy a szétrojtosodott minta – Kodolányi Gyula: Járj, merre tetszik (kritika)
: Idősebb Fáy Aladár alkotásai (illusztráció)

október
Gáti István: A pikk dáma – Alekszandr Puskin elbeszélése nyomán (vers)
Turczi István: Egy kis előleg abból, ami itt vár rá (próza)
Ágh István: Visszakapott május (vers)
Csávossy György: Sirató (vers)
Lázár Bence András: Elmondanám, ha nem lennél (vers)
Dalos Margit: A mókusszőr ecset (próza)
Szigethy Gábor: Főhajtás LIII. – Ranolder fehér (álom) (kortársalgó)
Szilágyi Márton: Petőfi, a polgár (tanulmány)
Wehner Tibor: Deim Pál: Kőműves Kelemenné – 1983 (képzőművészet)
Józsa Kitty: Népi korpuszok Szántó Piroska művészetében (képzőművészet)
Albert Pál: Morand: mégis? – 1. rész (tanulmány)
Albert Pál: Morand: mégis? – 2. rész (tanulmány)
Czakó Gábor: Tudományos mű-e a Czuczor–Fogarasi-szótár? (tanulmány)
Balázs Géza: Régi-új utakon írói nyelvtant írni – Czakó Gábor: Eredeti magyar nyelvtan (kritika)
Kemsei István: Czakó Gábor: Aranykapu – Cz. Simon könyvek, 2011 (kritika)
Sturm László: Czakó Gábor: Hosszúalattság – Cz. Simon Bt., 2010 (kritika)
Bíró Gergely: Grecsó Krisztián: Mellettem elférsz – Magvető, 2011 (kritika)
Palkovics Beáta: Csobánka Zsuzsa: Belém az ujját – JAK–Prae.hu, 2011 (kritika)
: Deim Pál alkotásai (illusztráció)
: Szántó Piroska alkotásai (illusztráció)

szeptember
Németh Ágnes: Németh László: Férfisors – Bevezetés
Németh László: Férfisors – Költemény hét felvonásban (I.)
Németh László: Férfisors – Költemény hét felvonásban (II.)
Zalán Tibor: Bostoni áldalok (vers)
Haklik Norbert: Gyapjas hal (próza)
Tornai József: Babits írta; Szemem legpillangóbb lánya; Négy költő, egy káprázat (vers)
Jovián György: „Itt voltam” – „Megmaradok” – Vilhelm Károly (1943–2011) festőművészre emlékezve (képzőművészet)
Kiss Anna: A lentről és a házról (vers)
Nagy Gábor: Elmosódott fénykép; Etűd a vágyról (vers)
Szigethy Gábor: Végenincs történetek 4. – Párhuzamos történet? (kortársalgó)
Novotny Tihamér: Labirintus-Tér-Képek: városban, futóhomokon – Kis-Tóth Ferenc művészetéről (képzőművészet)
Kiss Gy. Csaba: A zóna ideje, avagy közép-európai emlékezetalakzatok (tanulmány)
Ekler Andrea: Nagy Gáspár szabadságfogalmáról (tanulmány)
Jánosi Zoltán: „Kőbe csiszolt villám” – Archaikus és folklórtudat Nagy Gáspár verseiben (tanulmány)
Petrik Béla: Két feljegyzés Nagy Gáspár írószövetségi lemondása kapcsán (tanulmány)
Szigethy Gábor, Thimár Attila: Hetven felé… – Szigethy Gáborral beszélget Thimár Attila (beszélgetés)
Kelemen Lajos: Kiss Anna: Jár nyomomban (kritika)
Léka Géza: Nagy Gábor: Angyalaid mind repülni tudnak (kritika)
Kollarits Krisztina: Török Sophie naptárai – 1921–1941 (kritika)
Buda Attila: Magyarországi gondolkodók? – 18. század – Bölcsészettudományok I. (kritika)
: Kis-Tóth Ferenc alkotásai (illusztráció)
: Vilhelm Károly alkotásai (illusztráció)

július–augusztus
Sajó László: Pokolba menet – (Kálvária-ének) (vers)
Szabó Zoltán: Az író helyzetéről (esszé)
Oláh János: Titkok léte…; Lámpaláz; Ennyi tévhit; Dadogva vallom (vers)
Lászlóffy Csaba: A veszteségek kínja (vers)
Becsy András: A fej; Fészbuk-vers; Mérleg (vers)
Tőzsér Árpád: Petri-csésze – Naplójegyzetek, 2002. február–június (próza)
Kulcsár Ferenc: A Nobel fiú esete Bertha Kinskyvel; Perpetuum mobile (vers)
Beszédes István: Magritte-sziget – Találatok Newton almájára (vers)
Bogdán László: Vaszilij Bogdanov verseiből (vers)
Vári Fábián László: Vásártér (próza)
Báger Gusztáv: Eleven; Ambulancia (vers)
Somos Béla: Egy buborék (vers)
Szigeti Lajos: Erdőzsongás (vers)
Legéndy Jácint: Zsűriexpressz; Jézus éjjeléből (vers)
Gángoly Attila: Fejezet az ősregényből (próza)
Szigethy Gábor: Főhajtás LII. – A „remete keresztény” Mezei Mária (kortársalgó)
Balázs Attila: Nem szül gyáva nyulat Danúbia büszke párduca (jegyzet)
Bornemissza Ádám: „de jó lenne egy magyar nótát elénekelni” – Beszélgetés Halper Lászlóval cigányzenéről, cigányzenészekről (interjú)
Halper László: „mostanában ott a szerecsenzenekarokat kultiválják” – Válogatás a cigányzene egykori sajtójából
Novotny Tihamér: Absztrakt „szárnyasoltár” – Győrffy Sándor, Vízi Tihamér és Wrobel Péter művészetéről (képzőművészet)
Hernádi Mária: A névre szóló és a megnevezhetetlen – A táj keresése Nemes Nagy Ágnes költészetében (tanulmány)
Z. Urbán Péter: A jellé váló tárgy – Nemes Nagy Ágnes: Falevél-szárak (tanulmány)
Nemeskéri Luca: Az Újhold folyóirat szerkesztői előszavának kézirata (tanulmány)
Szilágyi Judit: „A furcsán pöndörödő szál” – Nemes Nagy Ágnes családfája (tanulmány)
Suhai Pál: Alkalmi sorok Deák László Naplója elé – Levél Kemsei Istvánnak (kritika)
Pieronymus Kosch: Puha Ferenc absztrakt festő belső erdeje (képzőművészet)
Sturm László: Tisztuló források? – Bodor Ádám: Verhovina madarai (kritika)
Tallós Péter: Postumus Henye Verbéna – Proteusi Palimpszesztusok – Tőzsér Árpád: Érzékek csőcseléke; A vers ablakán kihajolva (kritika)
Vasy Géza: Oláh János: Száműzött történetek (kritika)
Kelemen Erzsébet: Pósa Zoltán: A fehér bohóc feltámadása (kritika)
Hegedűs Imre János: Magyar Kulturális Kalauz (kritika)
Borbás Andrea: Pienták Attila: Rém (kritika)
Ayhan Gökhan: Kun Árpád: Szülsz (kritika)
: Puha Ferenc alkotásai (illusztráció)
: Wrobel Péter alkotásai (illusztráció)
: Vízi Tihamér alkotásai (illusztráció)
: Győrffy Sándor alkotásai (illusztráció)

június
Dobozi Eszter: Eszméletem; Torlódó idő (vers)
Szabó Zoltán: Amerikai jegyzetek V. (esszé)
Papp Tibor: Édes; Sugár; téli gyümölcs (vers)
Aczél Géza: (szino)líra – Torzószótár (vers)
Turczi István: Látom; Tagore Füreden (vers)
Horváth Péter: M. S. – A szabadság szörnye (próza)
Szepesi Attila: Paksi Halászcsárda; Örökfarsang; Rongyosbál (vers)
Serfőző Simon: Napom ráment; Most száll haza; Az út mellett; A fővendég; Garabonciás; Pihe meleg (vers)
Győri László: Dobol az eső; A szobrok élete; Ócska ponyvák; Zugliget (vers)
Szigethy Gábor: Végenincs történetek 3. – A bonbonnière (kortársalgó)
Szörényi László: Vana est pulchritudo (próza)
Szörényi László: Via dei Villini (próza)
L. Simon László: Valós vagy virtuális? – Nagy Árpád Pika képeihez (képzőművészet)
Novotny Tihamér: „Semmit nem kényszerítettem ki az élettől” – Beszélgetés Gosztola Gábor képzőművésszel (képzőművészet)
Vasy Géza: Irodalomtörténetünk új kézikönyve – Kritikai jegyzetek – Magyar irodalom (kritika)
Lőwy Dániel: „Édes Erdély, itt vagyunk!” – Ablonczy Balázs: A visszatért Erdély (kritika)
Péter László: Arany János: A hamis tanú – Keletkezéstörténet (tanulmány)
Kelemen Lajos: Didergő angyal – Pilinszky János: Stigma (kritika)