Képzőművészet

Dr. Károlyházy Frigyes

(1929–2012)
2012. július 26. csütörtök

A nemzedékeket tanító professzor az elméleti fizika kutatója volt, a kvantummechanika és a relativitáselmélet nemzetközi hírű szaktekintélye. A kiváló tudósra, pedagógusra, a Kortárs folyóirat egykori szerzőjére emlékezünk.

Dr. Károlyházy Frigyes 1929-ben született, a budapesti Piarista Gimnáziumban érettségizett. 1948-tól az ELTE matematika–fizika szakára, majd fizika szakára járt. Politikai okokból többedmagával együtt kizárták az Eötvös Collegiumból. 1952-től már az Eötvös Loránd Tudományegyetem Elméleti Fizika Tanszékének oktatója, 1972-től ugyanott egyetemi tanár. 1963-ban egy évig Amerikában, majd Chilében folytatott tudományos munkát. Neve elválaszthatatlan az Eötvös-versenyektől, hiszen évtizedek óta a feladatokat készítő bizottság tagja volt.

Egykori tanítványai rendkívül szuggesztív egyetemi előadókent ismerték meg őt. Károlyházy Frigyes a nehéznek mutatkozó, legbonyolultabbnak tekintett témákat is közérthetően tudta elmagyarázni, köznapi példákon keresztül világítva meg azokat a hallgatók számára. Meg tudta értetni a fiatalokkal két fő tudományterületének, a relativitás- és kvantumelméletnek a lényegét, újszerűségét és fontosságát.

Károlyházy Frigyesnek – korát messze megelőzve – már 1966-ban megjelent egy cikke a két terület kapcsolatáról a Nuovo Cimento cimű olasz tudományos folyóiratban. Megállapításaira csak húsz év elteltével figyeltek fel, az elmúlt években viszont a cikk nyomán már Károlyházy-féle bizonytalansági relációt emleget a nemzetközi tudományos közélet.

Károlyházy Frigyes számos elméleti szakcikk mellett tudományos népszerűsítő könyvek szerzője is volt, ezenkívül közel harminc éven át dolgozott az általános iskolások számára írt fizikatankönyv-sorozaton Csákány Antalnéval. Elméleti fizikusként, kutatóként évtizedeket áldozott arra, hogy az általános iskolás gyerekek, valamint az őket tanító tanárok úgy jussanak el a fizikai ismeretekhez, hogy azokat a gyakorlati életben is fel tudják használni, hogy megszeressék és értsék a fizikát.

A tudós széles látóköréről, nyitottságáról ad tanúbizonyságot a Kortárs lapjain A szegény ember meg a sündisznója – Emlékezés Feleky-Fetter Frigyes festőművészre címmel megjelent írása is (2011/2).

Károlyházy Frigyes 1972-ben a Magyar Tudományos Akadémia fizikai tudományok doktora címét szerezte meg, 1997-ben az MTA Eötvös József-koszorú kitüntetetéssel ismerte el munkásságát. A nagyszerű tudóst példamutató életútja, népszerűsítő tudományos tevékenysége, elméleti kutatásai és a jövő nemzedékekért végzett áldozatos munkája előtt tisztelegve tüntette ki a II. Kerületi Önkormányzat 2012. június 21-én.

Dr. Károlyházy Frigyes életének 83. évében, 2012. július 2-án hunyt el. A II. Kerületi Önkormányzat saját halottjának tekinti. A kiváló tudóstól július 24-én vettek végső búcsút a Farkasréti temető Makovecz-ravatalozójában.

(Forrás: www.budaipolgar.hu)Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.